NRK Meny
Normal

Hemmelig kjøper vil betale ei krone for Dale

Tilbudet er det beste tilbudet fylkeskommunen har fått hittil. Gunnar Jan Johnsen mener eiendommen på nytt kan brukes som asylmottak.

ABC-bygget på Dale asylmottak

Det er stort vedlikeholdsetterslep på bygningene på Dale.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– I den situasjonen som fylkeskommunen er i i dag, med den eiendommen, så tror jeg at det er fornuftig, sier Gunnar Jan Johnsen.

Han er en pensjonert Sandnes-mann som har engasjert seg i Rogaland fylkeskommune sin forvaltning av Dale-eiendommen. Johnsen mener at en salgspris på en krone, som er den prisen fylkeskommunen opererer med, er en god ide.

– Det er en negativ verdi på eiendommen, og ved å gi den vekk, mot at kjøperen overtar de forpliktelsene som ligger der, så vil det spare fylkeskommunen for mye penger.

Jan Gunnar Johnsen

Gunnar Jan Johnsen mener det er fornuftig av fylkeskommunen å selge Dale for en krone.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Forfallet har akselerert

I rapporten om Dale-eiendommen og hva som har skjedd siden det psykiatriske sykehuset ble lagt ned, så var vedlikeholdsetterslepet i 2010 opp mot en halv milliard kroner.

Dale eiendomsutvikling har fått rundt 74 millioner kroner i overføring ifra fylkeskommunen i årene 2009–2015. Eiendommen er på 4 500 dekar og omfatter en rekke historiske bygninger og store skog og turområder.

Tidligere var det planer om bygging av opp mot 2000 boliger på området. Det er bare det store hovedbygget som er vernet.

I rapporten står det at "Forfallet har akselerert ytterligere de siste årene".

Dale-området i Sandnes

Dale eiendommen er på 4 500 dekar.

Bud på en krone

– Selv om det har akselerert vil det være mest på de byggene som er tenkt revet. Da vil jeg mene at det fornuftige for en ny eier er å rive det så snart som mulig. I dag tror jeg de kan få bedre priser fra entreprenører for å gjøre slikt arbeid.

12 ansatte har arbeidet i fem år med å få eiendommen på stell, slik at den kan selges videre. Nå har det kommet inn et bud, der den hemmelige kjøperen vil betale en krone, kjøperen tar samtidig på seg ansvaret med å dekke alle rive og saneringskostnader.

Tilbudet forutsetter at kjøperen tar på seg all risiko videre, uten utlegg for fylkeskommunen. Kjøperen vil måtte dekke alle aktuelle rive- og saneringskostnader. Det er videre lagt opp til en viss overskuddsdeling i fremtiden. Fremtidens inntekter er uansett usikre, mens det sikre nå er at fylkeskommunen kan spare ytterligere utlegg.

Asylmottak

Tidligere fikk eiendomsselskapet opp mot fem millioner kroner i året i leieinntekter fra Hero mottak for asylsøkere. Johnsen mener at eieren kan satse på det samme markedet nå.

– I dag så sliter en med å finne plasser til flyktninger. Det var jo Dale brukt til fram til for et par år siden, med gode resultater. Det er jo ganske mange bygninger, så selv etter saneringsplanen vil det være mye som kan leies ut, mener Johnsen.