Helsetilsynet: Jente (5) fikk ikke forsvarlig helsehjelp i incestsak

Faren ble først dømt til ni års fengsel for seksuelle overgrep mot datteren. Så ble han frikjent etterat eksperter var kritisk til helsehjelpen jenta hadde fått hos BUP i Haugesund.

BUP

Illustrasjon av jenta hos BUP.

Foto: Marco Vaglieri / NRK

Nå kritiseres oppfølgingen jenta fikk hos BUP også av Helsetilsynet. De kommer frem til at jenta, som NRK har kalt Victoria, ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

– Vi beklager på det sterkeste overfor de involverte i saken, sier direktør for psykisk helsevern i Helse Fonna, Kenneth Eikeset.

NRK har flere ganger omtalt saken der mannen i 40-årene først ble dømt til ni års fengsel for overgrep mot datteren, før han ble frikjent av juryen i lagmannsretten. I sistnevnte rettsinstans ble behandlingen jenta fikk hos BUP i Haugesund et større tema.

Avhørsekspert Ellen Wessel var sterkt kritisk til behandlingen, og mente den kunne være manipulerende. Wessel var sakkyndig vitne fra forsvaret sin side.

I etterkant ble helsehjelpen kritisert i en intern gjennomgang hos Helse Fonna.

Nå har også Helsetilsynet ved Fylkesmannen i Hordaland gjennomgått helsehjelpen.

– Både fylkeslegen og vår interne gjennomgang peker på at utredningen ikke var god nok. Den var noe snever og mangelfull, sier Eikeset.

Overgrep

Faren og datteren på ferie.

Foto: Privat

Konsekvenser

I rapporten fra Helsetilsynet får de to erfarne behandlerne hos BUP kritikk for flere forhold:

  • Utredningen av jenta skal ikke ha vært grundig nok. Jenta ble verken observert hjemme eller i barnehagen. Familiære forhold ble ikke godt nok kartlagt. Helsetilsynet mener kartleggingen ikke var forsvarlig.
  • Helse Fonna sine rutiner for minsteutredning før behandling skal ikke ha blitt fulgt. Det understrekes i rapporten at det bør stilles strenge krav til utredning i en så alvorlig sak. Her var det snakk om en straffesak som omhandler seksuelle overgrep.
  • Behandlerne stilte diagnosen posttraumatisk stresslidelse på et svært tidlig tidspunkt, uten å ha vurdert andre diagnoser.
  • Såkalt EMDR-behandling i forkant av jentas andre dommeravhør var uheldig, mener tilsynet. Behandlerne satt overfor jenta og fortalte henne hva hun hadde opplevd, uten at jenta fortalte dette selv. På et tidspunkt under seansen ristet jenta på hodet.

I rapporten kommer det frem at de to behandlerne tar selvkritikk, og mener de burde ha utredet grundigere i forkant av behandlingen. Rutinene hos BUP skal ha blitt bedre siden den gang. Helse Fonna ønsker også å vise at denne saken ikke var representativt for sykehuset og skal derfor ha sendt ti andre saker fra BUP til ekstern gjennomgang.

Saken skal ikke ha fått jobbmessige konsekvenser for de to behandlerne.

– Konsekvensene for de det gjelder er store. Dagens utredning av traumatiserte barn har, både nasjonalt og lokalt, blitt vesentlig bedre og endret siden 2014. Behandlerne har deltatt i forbedringsarbeidet. Vi skal ikke årsaksforklare uten forsvarlig utredning, sier Eikeset.

Dom opphevet

I rapporten er det i hovedsak utredningen som blir betegnet som mangelfull. Selve behandlingen i etterkant skal ha hatt effekt. Helse Fonna-direktøren sier til NRK at de nå har hatt en gjennomgang av tidligere avsluttede saker for å se om de samme manglene har forekommet også i disse.

– Vi har hatt en gjennomgang for å sikre oss at det er gjort en forsvarlig utredning i tidligere avsluttede saker. Vi har ikke funnet tilsvarende saker som den som har vært behandlet hos Fylkesmannen, sier Eikeset.

Selv om faren til jenta ble strafferettslig frikjent i lagmannsretten, ble han dømt til å betale erstatning på 250.000 kroner til Victoria. Tidligere denne uka ble det kjent at denne dommen ble opphevet. Høyesterett mente dommerne i lagmannsretten gikk for langt i å argumentere for at faren var skyldig i seksuelle overgrep i dommen. Han var tross alt blitt strafferettslig frikjent.

Randby og Jan

Forsvarer Thomas Randby

Foto: Pål Berg Mortensen / NRK