Hopp til innhold

Helsetilbud har spart 500 for sjukehusopphold

Øyeblikkelig Hjelp Jæren er en nyskapning i Helse-Norge. Snart skal alle kommuner ha lignende tilbud.

Øyeblikkelig Hjelp Jæren

Jan Magnus Monsen og sjukepleier Oddleif Harbakk har fått god kontakt. Små forhold gir en helt annen trygghet enn på et stort sjukehus.

Foto: Marte Monsen Strandskog

– Det kan ikke være bedre. Atmosfæren, de ansatte, ja hele tonen. Her kan pårørende komme når de vil, her er alle velkomne. Det er så man blir helt varm om hjertet.

Jan Magnus Monsen fra Sandnes er storfornøyd etter vel en uke på Kleppheimen i nabokommunen Klepp.

Jan Magnus Monsen

Jan Magnus Monsen kommer gjerne tilbake til Øyeblikkelig Hjelp Jæren

Foto: Marte Monsen Strandskog

Her har han vært for å komme seg etter en lungebetennelse.

Men Monsen er ikke på sjukehjem. Ikke på sjukehus heller. Han er på noe helt nytt – på Øyeblikkelig hjelp Jæren, et tilbud for pasienter som brått blir så dårlige at de ikke kan være hjemme, men ikke så dårlige at de må på sjukehus.

Mange kommer igjen

– De slipper lang ventetid i mottagelsen, de får tildelt eget enerom og får tilsyn av lege og sjukepleier raskt, forteller leder for avdelingen, Elbjørg Audenbye Myrene.

Hun forteller at avdelingen har egen lege på fast basis, og et nært samarbeid med sjukehuset, slik at pasientene kan komme dit dersom tilstanden deres skulle forverre seg.

De fleste av pasientene her ville tidligere blitt innlagt på sjukehus. Og mange kommer igjen og igjen. Ofte er det pasienter med kjente diagnoser, som for eksempel kols, som kan bli dårligere i perioder.

– Ja, vi har mange gjengangere. Før vi blei oppretta gikk de gjerne inn og ut av sjukehuset, sier Myrene.

Alle kommuner skal ha

Om halvannet år skal alle kommuner ha et tilbud som dette.

Mange er ennå i planleggingsfasen, noen kommuner lager sitt eget tilbud, mens andre samarbeider.

På Jæren har Sandnes, Gjesdal, Time og Klepp kommuner gått sammen. Øyeblikkelig Hjelp Jæren med 12 plasser har som ett av de første i landet vært i drift i ett år. I løpet av året har 500 pasienter vært innom for kortere eller lengre tid.

Elbjørg Audenbye Myrene

Elbjørg Audenbye Myrene leder Øyeblikkelig Hjelp Jæren.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Det er Elbjørg Audenbye Myrene godt fornøyd med, og selv om hun ennå ikke har tall å vise til, får hun tilbakemeldinger om at også kommunene nyter godt av det nye tilbudet.

– De sier at spesielt de som går inn og ut av sykehuset får en type behandling hos oss som gjør at de holder lenger hjemme før de må inn igjen med en ny innleggelse, sier hun.

Øyeblikkelig hjelp-tilbudene er en del av samhandlingsreformen som skal gi kommunene større ansvar for innbyggernes helse. Øyeblikkelig Hjelp Jæren blir nå finansiert delvis av Helsedirektoratet og delvis av Stavanger universitetssjukehus. Men fra 2016 faller pengene fra staten bort, og kommunene må være med og betale.

Vil ha flere pasienter

Men alt er ikke bare rosenrødt. Elbjørg Audenbye Myrene ønsker seg enda flere pasienter.

For sjøl om 500 pasienter har vært innom Øyeblikkelig Hjelp Jæren dette første året, og dermed har blitt spart for sykehusopphold, er det først de to siste månedene at mer enn halvparten av sengene har vært i bruk.

Det er legene ute i kommunene som legger inn pasientene på Øyeblikkelig Hjelp Jæren. Derfor er det de som må overbevises om nytten av det nye tilbudet.

– Det er nybrottsarbeid, så det er en vei som blir til mens en går. Når et helt nytt tilbud skal opp og gå, så trenger en å endre tankemønstre og vaner i forhold til innleggelser. Så det tar litt tid, sier Myrene.

Hun har derfor et klart råd til kommuner som skal i gang.

– God planlegging, og at en inkluderer legene i planleggingen.

Og sjøl om Jan Magnus Monsen nå har kommet seg etter lungebetennelsen, og gleder seg til å komme hjem, er han ikke tvil om at han gjerne kommer tilbake hvis det skulle bli nødvendig.

– Å ja, absolutt. Det kan ikke bli bedre enn her, sier han.