Helsebuss gir økonomisk hodepine

Helse Fonna har ikke styring på økonomien når det gjelder pasienttransport.

Haugesund sjukehus
Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Årsaken er seine fakturaer for transport med den nye Helseekspressen til Haukeland i Bergen.

I juni betaler helseforetaket regninger fra pasienttransport med helseekspressen som de utførte i november i fjor.

Nå forlanger et samlet styre i Helse Fonna bedre økonomistyring, og nekter å godta et slikt etterslep.

Dette gjør det umulig å styre økonomien, og er helt uakseptabelt, sier nestleder i styret for Helse Fonna, Kjell Arvid Svendsen.

Ingen oversikt

Utgiftene til pasienttransport i helseforetaket har økt med 1,6 prosent det siste året, men det finnes ikke tall for hva helseekspressen koster i drift per måned.

Grunnen er at andre helseforetak bestiller transport fra Helse Fonna, og sender ut fakturaer opptil et halvt år etterpå. Ansvarlig for helseekspressen, klinikkdirektør Olav Clausen sier Helse Fonna betaler all transport innenfor helseforetaket.

- Mne vi har ikke oversikt over hvem som har bestillt og hvor reisene går. Det eneste vi får er en samlefaktura i etterkant, og disse kan komme opptil et halvt år etter at reisen har skjedd, sier Clausen.