Statsviter: - Ja fra Helse Vest betyr nytt sykehus på Ullandhaug

Helse Vest avgjør i praksis sykehuslokaliseringen på styremøte tirsdag. Statsviter Svein Tuastad mener helseministeren ikke vil gå mot de helsefaglige begrunnelsene for å bygge det nye sjukehuset kroner på Ullandhaug.

Fremtidens stavanger universitetssykehus, Ullandhaug-alternativet

Slik skal fremtidens Stavanger universitetssykehus se ut dersom det blir plassert på Ullandhaug.

– Det skal veldig mye til for at at helseministeren går mot det som ekspertene sier.

Svein Tuastad, som er statsviter ved Universitetet i Stavanger, mener det er klart for nytt sykehus til åtte milliarder kroner på Ullandhaug dersom styret i Helse Vest går inn for dette på sitt møte tirsdag ettermiddag.

Svein Tuastad, statsviter på Universitetet i Stavanger

Statsviter Svein Tuastad anslår sannsynligheten for sykehuslokalisering på Ullandhaug til 95 prosent dersom styret i Helse vest går inn for dette alternativet på sitt møte tirsdag.

Foto: MNathias Oppedal / NRK

– Vi har en mulighet for at politikerne, i det tilfellet helseminister Bent Høie, kan gå mot det som ekspertene, teknokratiet sier. Det er veldig bra at vi har den muligheten. Samtidig skal det noe til å underkjenne den kompetansen og det store arbeidet som er nedlagt i de formelle organene, sier Tuastad.

Ingen klar sak

Statsviteren mener at dersom Høie skulle gå inn for et annet alternativ til lokalisering av det nye sykehuset, måtte han ha en «veldig klar sak». Tuastad mener det er vanskelig å se at helseministeren har noen slik sak nå.

Les også: Enstemmig ja til nytt sykehus på Ullandhaug

Les også: Dette kan bli det nye sykehuset i Stavanger

Ved siden av de helsefaglige vurderingene, har også spørsmål omkring byutvikling og miljø og transport vært framme i debatten om plasseringen av det nye sykehuset.

Det siste har blant annet fått fylkesmann Målfrid Meltveit Kleppa til å gå inn for lokalisering på den nåværende sykehustomten på Våland.

Bent Høie besøkte Volda

Det er helseminister Bent Høie som tar den endelige beslutningen om lokalisering av det nye sykehuset i Stavanger-regionen.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg tror likevel ikke dette veier tungt nok til at man kan gå mot de helsefaglige rådene, sier Tuastad.

Forklaringsproblem

Han mener at Bent Høie tar på seg et tungt ansvar dersom han skulle gå mot de lokale helseforetakene og dermed starte en ny, og trolig langvarig sykehuskrangel i regionen.

Les også: Dragkamp om hvor det nye sykehuset skal ligge

Les også: Ber om forklaring fra fylkesmannen

– Slik det ser ut nå vil vi kunne få en god og effektiv prosess. Hvis Høie nå er den som bremser det opp, vil han få et enormt forklaringsproblem, mener Tuastad.