Sykehus isolerte ung jente elleve ganger, nå er de siktet for tvangsbruk

Politiet har tatt ut en siktelse mot Helse Stavanger for bruk av ulovlig tvang mot en jente under 16 år.

SUS Våland bygninger Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger

Helse Stavanger opplyser i en pressemelding at foretaket vektlegger en størst mulig grad av åpenhet i saken.

Foto: Svein Lunde / Helse Stavanger

Episodene skal ha skjedd mellom september 2016 og januar 2017 ved Stavanger universitetssjukehus sin avdeling «Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige».

– Dette er først og fremst en svært beklagelig sak for pasienten det gjelder. At politiet nå har valgt å ta ut siktelse tar vi til etterretning, sier styreleder i Helse Stavanger, Stener Kvinnsland.

Han poengterer at Helse Stavanger ser svært alvorlig på saken, og utdyper at de vil bistå politiet med informasjon de trenger i den videre etterforskningen.

Stener Kvinnsland

Stener Kvinnsland, styreleder i Helse Stavanger.

Foto: Ketil Jordan / NRK

– Politiet har iverksatt etterforskning på bakgrunn av en anmeldelse og tilsynsrapport hos fylkesmannen, forteller politiadvokat Erik W. Rand.

Tidligere tilsynssak

Fylkesmannen i Rogaland har tidligere behandlet tvangsbruken i en tilsynssak. I fjor kom de med en knusende konklusjon.

  • Bruken av tvang mot pasienten i form av isolering og transportbelte var ulovlig og i strid med kravet til forsvarlighet.
  • Dokumentasjon av bruk av isolasjon og mekaniske tvangsmidler både før og etter at pasienten fylte 16 år var gjennomgående så mangelfull at det er brudd på kravet til forsvarlighet.

Stavanger Aftenblad har tidligere omtalt behandlingen jenta fikk, som den gang var under 16 år. Hun skal ha blitt isolert elleve ganger og én gang brukte sykehuset mekanisk tvang.

– Vi har gjort ting som ikke er i henhold til lovverket, det er dypt beklagelig overfor jenta og hennes familie. Dette skal selvsagt ikke forekomme, sa klinikksjef Lars Conrad Moe til avisa den gang.

Selv om politietterforskningen foreløpig er i en tidlig fase, har politiet sett seg nødt til å ta ut siktelse i saken.

– Det har vært nødvendig, ettersom forholdet blir foreldet etter to år. Vi har vurdert at det er tilstrekkelig mot foretaket for brudd på helsepersonelloven, sier Rand i politiet.

Siktelsen er rettet mot helseforetaket Helse Stavanger og gjelder ikke enkeltmedarbeidere.

– På et sykehus drives det døgndrift. Det er mange folk som kommer til og fra. For å ivareta gode beslutningsprosesser må sykehuset ha gode rutiner og følge dem opp.

Går gjennom rutiner

I etterkant av tilsynssaken opplyser Helse Stavanger at de har gjennomgått alle rutiner med sikte på å gjennomføre nødvendige kvalitetsforbedringer. Og for å lære i det videre arbeidet.

– Saken har vært grundig behandlet gjennom en tilsynssak fra fylkeslegen, og tilsynsrapporten har blitt redegjort for i egen styresak, sier Kvinnsland.