Normal

Helgearbeid på flere jernbanestrekninger

Jernbaneverket gjennomfører planlagt vedlikehold og modernisering på Drammenbanen, Dovrebanen og Sørlandsbanen.

Innstilte tog

TOGENE STÅR: Flere plasser vil tog erstattes av buss i helgen. Sjekk NSB sine hjemmesider hvis du planlegger å reise med tog i helga.

Foto: Johan Mihle Laugaland

I helga er deler av Sørlandsbanen stengt på grunn av arbeid for en bedre jernbane.

Mellom Hokksund og Kongsberg skal det jobbes i tidsrommet fra lørdag 30. august kl. 02:50 til søndag 31. august kl. 14.10.

Det skal også jobbes på Jærbanen, som er en del av Sørlandsbanen.

Fra klokken 18.30 i kveld til i morgen klokken 18.00, stenges strekningen Nærbø-Egersund.

Jobber på Drammenbanen

En annen av strekningene Jernbaneverket jobber med i helga er Asker-Drammen.

Av sikkerhetshensyn er det nødvendig med full stans i togtrafikken på strekningen.

– Arbeidet er avgjørende for å øke stabiliteten i for togtrafikken, sier prosjektleder Atle Berg Sørensen i Jernbaneverket.

Stenger Dovrebanen

Dovrebanen mellom Dombås og Trondheim stenger også.

På strekningen Dombås–Fokstua vil det bli gjort forberedende arbeider for montering av nye sugetransformatorer. På Hjerkinn stasjon skal det bygges ny plattform, og sør for Drivstua stasjon vil det bli arbeidet med rassikring.

Det har tidligere vært snøras i dette området, og vi bygger nå et rasoverbygg i forlengelse av Øylia tunnel. Ved Drivstua stasjon skal det legges inn ny sporveksel, melder Jernbaneverket.

På distansen Soknedal–Støren blir det gjort underbygningstiltak og rassikring.