Heimevernet beklager at elever fikk leke med våpen

Sjef for Heimevernet i Rogaland, Bjørn Arild Siljebråten, beklager at elever fikk leke med plomberte våpen under et skolebesøk på Ganddal skole i Sandnes.

HV-besøk på Ganddal skule

Heimevernet vil ikke la ungene ha befatning med våpen på liknende besøk i fremtiden.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Det har vært flere reaksjoner etter at elever ved Ganddal skole i Sandnes blant annet fikk leke med maskinpistoler, gevær og mitraljøser på mandag.

Våpnene var plomberte og uten ammunisjon, men sjefen for Heimevernet i Rogaland og Agder-fylkene, Bjørn Arild Siljebråten, mener likevel det ikke skulle ha skjedd.

Flere har reagert etter at elever ved Gandal skole i Sandnes fikk leke med våpen da Heimevernet var på besøk. Heimevernet beklaget, tirsdag.

Bjørn Arild Siljebråten, sjef for i Heimevernet i Rogaland, beklager at elevene ved Ganddal skole fikk leke med ekte våpen.

– Det har ikke vært en målsetting å la barna ha befatning med våpen. Dette er ikke noe vi er fornøyd med og det vil vi ta kritikk på. Vi kunne nådd målsettingen på andre måter, sier han.

Distriktssjefen forklarer at de ikke vil la elevene holde i våpnene ved liknende skolebesøk i fremtiden.

– Det jeg forstår skjer her, er at det er entusiasme fra barna som leder til at de får lov til å holde i våpnene. Det hadde vi i ikke lagt opp til og det har vi tatt lærdom av, sier han.

– Uheldig vinkling av NRK

Rektor ved Ganddal skole, Gyro Dahle Dragsnes, mener det er trist at oppmerksomheten rundt noe som egentlig skulle være noe positivt, har høstet negativ kritikk.

– Vi hadde en fantastisk dag og elevene lærte mye. Derfor er det synd at noe som opplevdes veldig positivt, bare viser barn med våpen. Det gir ikke et helhetlig bilde av alt det positive som skjedde, sier hun.

Sersjant Tommy Drival og rektor Gyro Dahle Dragsnes

Rektor ved Ganddal skole, Gyro Dahle Dragsnes, tror både skolen og Heimevernet har lært noe etter besøket, mandag.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Samtidig tror hun alle parter har lært noe av besøket.

– Som skole ønsker vi et tettere samarbeid og gjerne knytte det enda tettere opp mot læringen, og vi ønsker ikke at Heimevernet har med våpen neste gang, sier hun.

– Helt uproblematisk

Til tross for Heimevernets beklagelse, får de støtte fra Lars Conrad Moe, sjef for barne- og ungdomspsykiatrisk ved Stavanger universitetssykehus. Han mener det er greit at elevene fikk befatte seg med våpen.

– I utgangspunktet tenker jeg at dette er helt uproblematisk. Dette er en realitetsorientering for ungdommen og god forberedelse på at Heimevernet skal være i området fremover, sier han.

Han tror det er bedre å la elevene se hva det dreier seg om, enn å holde våpnene skjult.

– Nærheten til våpen i seg selv er jo ikke poenget her. Det handler om at de blir forberedt på at det kommer voksne, som har våpen med seg i nærområdet. At de får være med på kjenne på hva dette er for noe, tror jeg er med på å avdramatisere hvor farlig det er, sier han.

Burde vært bedre informasjon

Moe medgir at det kan være en utfordring for barn som har opplevd traumer eller negative opplevelser, som har med våpen å gjøre.

Han tror noe av kritikken kunne vært unngått.

– God informasjon om besøket og at det kom til å være våpen til stede, ville kunne vært med på å avdramatisere denne situasjonen, sier han.