NRK Meny

HAXI-SAKEN TIL HØYESTERETT:

Frifinnelsen av tre Haxi-sjåfører i Stavanger-området skal behandles i høyesterett. De tre nektet å vedta forelegg som de hadde fått etter Yrkestransportloven. Sjåførene som mente de hadde drevet lovlig kompiskjøring ble frifunnet både i Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett. Påtalemyndigheten anket dommen, og nå har høyesterett bestemt at de vil behandle anken.