Havvind kan bli svært viktig

Flytende havvind kan gi 128.400 årsverk over en 30-årsperiode, og skape verdier opp til 117 milliarder kroner. Det viser en analyse fra Menon Economics. Ifølge analysen er det viktig at Norge er tidlig ute med utvikling av flytende havvind,

Hywind Scotland
Foto: Øyvind Gravås