Måtte få hjelp av politiet da byens største utleier pusset opp

Politiet måtte tilkalles da Stavangers største private boligutleier, Tom Haugvaldstad, renoverte en av sine boliger.

Bygningsarbeider

Her rusler en av tre håndtverkere ut av Haugvaldstads bolig i Vikedalsgata - lenge etter at boligen er stengt av Arbeidstilsynet.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Byggearbeidet ble i mars stanses umiddelbart på grunn av fare for liv og helse.
En av de østeuropeiske arbeiderne stakk av fra stedet under en inspeksjon. Ingen ville opplyse om sin identitet

Huseieren Tom Haugvaldstad og hans selskap eier nær 70 leiligheter i Stavanger og står bak flere leilighetshotelprosjekt. Han har kjøpt opp og delvis pusset opp en rekke bolighus i Stavanger de siste ti årene. De fleste leies ut.

Både kommunen og Arbeidstilsynet har nå opprettet sak mot Haugvaldstad. Han har mottatt en rekke krav og pålegg.
Det er ikke første gang Haugvaldstad blir tatt for ulovligheter knyttet til sin virksomhet. Denne gang dreier det seg om trehus i Vikedalsgata på Storhaug i Stavanger.

- En av arbeiderne stakk ut bakveien da vi kom på inspeksjon. To av arbeiderne arbeidet på det øverste bjelkelaget uten sikring og med fritt fall rett ned i kjelleren, sier inspektør i Arbeidstilsynet, Svein Kristiansen.

Ulovlig leilighetshotel

Dette er en av boligene Haugvaldstad eier og som leies ut til Stavanger kommune.

Foto: Ståle Frafjord

Politiet

Både kommunen og Arbeidstilsynet inspiserte byggearbeidet i vinter. Ingen av de polske arbeiderne var særlig meddelsomme.
Arbeidslederen påsto at han ikke kjente de andre arbeiderne.

Ved to anledninger i vinter måtte politiet tilkalles for å få klarhet i hvem arbeiderne egentlig var og hvem de jobbet for.
Ingen vet heller hvor de bor.

Før tilsynsmyndighetene slo til, hadde teamet av polske bygningsarbeidere rukket å grave ut kjelleren i huset i Vikedalsgata, rive pipe og fjerne både innvendige vegger, gulv og bjelkelag i den gamle eneboligen.

Eieren, Tom Haugvaldstad, hadde aldri søkt om tillatelse til det omfattende restaureringsarbeidet.

Pålegg

Tom Haugvaldstad har mottatt flere varsler fra kommunens byggesaksavdeling de siste årene i forbindelse med ombygging og utleie av boliger i Stavanger.

Eier flere selskap

Haugvaldstad eier helt eller delvis flere boligselskap, deriblant halvparten av Stavanger Housing.

Selskapet driver med utleie av leiligheter og rom og inngikk i 2011 en kontrakt med Stavanger kommune.

Kontrakten innebærer at kommunen leier rom og leiligheter for hjemløse og vanskeligstilte i flere av boligene selskapet disponerer.

Gjenganger

NRK fortalte i forrige uke at byggesakssjefen mener Stavanger Housing ikke har adgang til å drive leilighetshotell i boligene selskapet leier ut til kommunen.

Les også Leiligheter leies ut som hotellrom
Les også Kommunen leier ulovlige leiligheter

Det omfattende restaureringsarbeidet som nå er stanset i Vikedalsgata var aldri byggemeldt .

-Haugvaldstad og hans selskap har vært en gjenganger hos oss gjennom flere år, sier byggesakssjefen i Stavanger kommune, Paul Paulsen.

Utleiebolig

Dette er et av husene som brukes som utleie i Stavanger.

Foto: Ståle Frafjord

Avviser


Tom Haugvaldstad skriver i en mail til NRK om byggearbeidet og Arbeidstilsynets vedtak om å stanse arbeidet:

-Det var aldri fare for sikkerheten. En spesiell nabo hadde ikke penger nok til å kjøpe huset og bestemte seg for å klage hyppig til kommune og arbeidstilsynet, sier Haugvaldstad.

Ikke klar over

Samtidig sier Haugvaldstad at han ikke var klar over at restaureringen av huset var søknadspliktig.

-Jeg var heller ikke kjent med at arbeiderne ikke var utstyrt med ID kort og heller ikke at de ikke ville opplyse hvem de var, sier Haugvaldstad.

-Hvilken kommentar har du til at Arbeidstilsynet måtte tilkalle politiet?

-Jeg synes det var veldig bra å få klarhet i dette selv, sier Haugvaldstad.

Les også - Han er en gjenganger

Tilfeldig

Haugvaldstad sier at han ikke har brukt det polske byggefirmaet tidligere i forbindelse med restaurering av andre hus han eier.

I arbeidskontrakten Haugvaldstad har inngått med det polske byggeselskapet er enmannsforetakets firmaadresse en utleiebolig Haugvaldstad selv er medeier i.

-At de har adresse i en bolig jeg eier 25% i, er tilfeldig, sier Haugvaldstad.

Haugvaldstad har nå mottatt en rekke pålegg og varsel om tvangsgebyr. Det er ikke første gang, viser NRKs gjennomgang av de offentlige byggesaksmappene knyttet til Haugvaldstads mange boliger.

Mindre

-Jeg mener at de mindre tilpasningene jeg gjør på mine eiendommer ikke går under definisjonen "ulovlig byggearbeid". Jeg synes kommunen gjør en god jobb med sine byggekontrollører, sier Haugvaldstad.

Byggesaksjef i Stavanger kommune, Paul Paulsen bekrefter at Haugvaldstad - som har slått seg stort opp på kjøp og utleie av svært mange boliger i Stavanger - er en gjenganger i byggesaker.

-Han ordner som regel opp når ting blir avdekket, men dette har pågått gjennom flere år, sier Paulsen.

Les også Vil leie ut eneboligen til flest mulig

Kontrakt

Dette er kontrakten Haugvaldstad i etterkant har sendt til Arbeidstilsynet.

Omfattende

Byggekontrakten Arbeidstilsynet har krevd å få utlevert i ettetid, viser at det polske byggeselskapet har påtatt seg oppdraget med totalrestaurering av Haugvaldstad sitt hus på Storhaug for 270 kroner pr time.

Arbeidet innbefatter blant annet riving av pipe, vegger, gulv, flytting av vegger, bytting av vinduer, flislegging, bygging av nye bad og kjøkken.

Haugvaldstad sto i 2009 oppført med en formue på 10 millioner kroner. Han er innvolvert som eier eller deleier med eierandel over 50 prosent i totalt 14 selskaper - de aller fleste eiendomsselskap. Han har også eierinteresser i flere andre eiendomsselskap.

Stavanger Housing

Et av selskapene Haugvaldstad eier 50 prosent i er Stavanger Housing, selskapet som Stavanger kommune har inngått en leiavtale med for å ta i mot byens hjemløse. Haugvaldstad er også styreleder i selskapet.
Dette selskapet hadde i 2011 en omsetning på 15 millioner kroner og et årsresultat etter skatt på 4 millioner. Eierne tok ut et utbytte på 1,4 millioner.

Levekårsetaten har inngått en avtale med Stavanger Housing som innebærer leie av rom på leilighetshotel. Stavanger Housing sier selv at de ikke driver med leilighetshotel. Kommunen undersøker nå denne saken.