NRK Meny
Normal

Haugesund venter på budsjettkroner

Det kan bli ekstra tøft for Haugesund dersom de statlige kronene fra statsbudsjettet reduseres.

Haugesund rådhus

På Haugesund Rådhus skal flere tøffe avgjørelser tas når det endelige budsjettet skal legges fram.

Haugesund kommune vil slite økonomisk dersom det blir en milliard mindre i overføring til kommunene over statsbudsjettet.

Det mener både rådmannen og politikere i Haugesund.

– Må ta grep

Kommunen har allerede vedtatt millioninnsparinger på grunn av underskudd på 50 millioner fra tidligere år, og nå kan det bli enda tøffere.

– Blir det en milliard mindre blir det omtrent syv millioner mindre til Haugesund kommune. Da har jeg en utfordringer på syv millioner mer enn jeg hadde tenkt. Vi har et budsjett som skal i balanse, og skal jobbe oss frem til en bærekraftig økonomi, og da er vi nødt til å ta grep i Haugesund, sier Rådmann Odd Henry Dahle.

Haugesund kommune ble satt under statlig administrasjon etter Terra-skandalen, og har derfor ikke stor økonomisk handlefrihet. Målet er å komme bort fra den såkalte Robek-lista innen ett par år.

– Ikke gode nyheter

– Det betyr jo at utfordringene blir enda større enn det vi opprinnelig så for oss. De utfordringene er jo store nok, så disse nyhetene var ikke gode for oss. Vi har en stor utfordring foran oss, sier Olsen.

I tillegg er det en ubalanse i budsjettet til Haugesund kommune.

– Driftsnivået ligger høyere enn inntektssiden, og på flere områder bruker vi mer enn gjennomsnittet. På den ene siden bruker vi mer, og på den andre siden har vi ikke penger til å bruke mer. Derfor er det utfordrende, sier Dahle.

Kan søke om ekstra midler

De fleste Terra-kommuner i Norge har fått penger fra Kommunaldepartementet til å dekke tapet de gikk på. Dette for å unngå et svekket tjenestetilbud. Haugesund har ikke søkt enda, men Sven Olsen sier de trolig vil søke ekstraordinær støtte fra departementet dersom kommunen får mindre over statsbudsjettet.

– Det synes jeg er noe vi må vurdere å gjøre. Er det en mulighet til å få ekstra midler der er det ganske opplagt at vi må prøve å få tak i de midlene vi kan, sier Olsen.