– Haugesund-regionen må stå sammen

En fersk analyse viser at regionen kan bli splittet og delt opp mellom Bergen og Stavanger dersom kommunene ikke klarer å stå samlet.

Haugesund

En fersk analyse viser at Haugesund-regionen kan bli splittet og delt opp mellom Bergen og Stavanger dersom kommunene ikke klarer å stå samlet.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

– Vi ser at det er mange småkonstellasjoner. Du har Sunnhordland og Ryfylke som gjør at du får veldig mange planer å forholde deg til. Det skaper ikke EN identitet og gir EN felles utvikling, men kan gi rom for at du skal gå flere veier.

Det er Anne Espelien, partner i Menon business economics, som sier dette. Selskapet har laget en analyse av Haugesund-regionen som konkluderer med at regionen må stå samlet om den skal bestå.

Alternativet er at området kan bli splittet og delt opp mellom Bergen og Stavanger.

– Jeg tror nok at Haugesunds-regionen må bli en region for å stå sterkere utad. Det må bli en tydeligere region, nettopp for å være i midten mellom Stavanger og Bergen-regionene. Ellers kan det hende at man rett og slett blir delt i to, forvitrer, og blir randsonekommuner til de store byregionene, sier hun.

Vanskelig

Arne Christian Mohn i Haugesund Arbeiderparti tror spørsmålet om kommunesammenslåing blir vanskelig.

– Det blir veldig vanskelig. Når vi ser hvordan det har vært til nå, så blir det nesten umulig. Her tror jeg vi er nødt til på ha en helt annen holdning. Ikke «slå sammen», men invitere til samarbeid og se om det er muligheter for sammenslåing, sier han.

– Rapporten sier at Haugesund-regionen må ha et ansikt utad. Hva tenker du om det?

– Det er jo nettopp den tanken om at Bergen og Stavanger vokser fra hver side. Hvis vi ikke greier å samarbeide, så kan vi risikere at Sunnhordland går nordover og at vi blir en del av Stavanger-regionen, mener Mohn.

– Stå sammen med en røst

Helge Torheim, som er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, jobbet i Vindafjord kommune da Ølen og Vindafjord ble slått sammen. Han sier det ligger mye psykologi i en slik prosess.

– Hvis det ikke blir sammenslåinger i disse kommunene, er det viktig at de, slik som nå, greier å jobbe veldig godt sammen, slik at de utad greier å stå sammen med en røst når noe skal behandles som gjelder Haugalandet, sier Torheim.

Han vil ikke kommentere spørsmålet om Karmøy bør slås sammen med Haugesund.

– Jeg har valgt å være helt nøytral i utgangspunktet. Jeg synes det er enormt viktig at vi i alle fall deltar i prosessen.