Haugesund kommune kan ha brutt loven

Utenlandske investeringer kan være ulovlig. Nå gransker departementet lovverket.

Terra
Foto: NRK

Haugesund kommune tok opp 227 millioner kroner i lån via Terra Fonds, for så å investere pengene i utenlandske verdipapirer.

Saken skal nå følges opp av fylkesmannens kontor.

- Et vedtak om direkte å ta opp et lån i en finansieringsinstitusjon til plassering i verdipapirer vil i utgangspunktet være ulovlig, sier rådgiver hos fylkesmannen, Tor Olav Hauge.

Men det finnes også gråsoner.

- Hvis det dreier seg om en mer lånelignende transaksjon,  er det åpent for diskusjon, forklarer Hauge. 

Lovgjennomgang

Hauge får støtte fra kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Hun ser alvorlig på saken og har bedt alle fylkesmenn og ordførere i landet om å gå gjennom investeringene til de enkelte kommunene.

Departementet har gitt kraftkommuner lov til å ta opp lån med sikkerhet i avkastningen de forventer fra kraftselskapene. Nå sier Meltveit Kleppa at hun vil ha en gjennomgang av loven.

- Kommunene kan foreta finanasplasseringer som sikrer en tilfredsstillende avkastning, men det blir også sagt tydelig i loven at man ikke skal ta en vesentlig risiko, sier Kleppa.

Kommunene kontrollerte  

Ordfører Petter Steen mener Haugesund kommune har loven på sin side, og sier kommunen sjekket dette da investeringene ble gjort.

- Den saken vi fikk behandlet i bystyret i Haugesund i 2004 ble enstemmig vedtatt. Da ble også dette med lovligheten belyst og det står også i premissene i forhold til den saken, sier Steen.