Haugesund kommune går i pluss

For første gang siden 2006 presenterer Haugesund kommune et regnskap med overskudd.

Haugesund rådhus

Rådmannen legger grunnlaget for budsjettet fra Haugesund rådhus.

Kommunens regnskap for 2011 blir gjort opp med et driftsoverskudd på nær 18 millioner kroner. TIl tilsvarer et netto driftsresultat på i underkant av én prosent, skriver Haugesunds Avis.

Kommunen har fremdeles en gjeld på omtrent 42 millioner kroner som må betales ned før de blir strøket fra den såkalte Robek-lista med statlig økonomisk kontroll.

Resultatet innbærer at kommunen kan nedbetale ca 7,5 millioner kroner av det akkumulerte underskuddet fra tidligere år.

Forventede skatteinnganger, mer penger fra staten, lavere renter og gjennomførte innsparingstiltak

– Rådmannen er tilfreds med det oppnådd resultat. Resultatet er bedre på noen områder enn budsjettert. Det er fortsatt betydelige avvik i driften av flere enheter, det er omsorg-, barnevern- og sosialtjenestene som har størst avvik, melder kommunen.

Derfor går kommunen i pluss:

  • Skatteinngangen har vært i tråd med prognosene.
  • Rammeoverføringene fra staten ble litt høyere enn forventet.
  • Renteutgiftene ble litt lavere enn budsjettert.
  • Effekt av omstillings- og innsparingstiltak.

– Til tross for et positivt resultat i 2011, er kommunens økonomiske situasjon krevende. Det er derfor ingen grunn til å dempe kravene til omstilling og effektivisering av driften i 2012. Kommunen har de siste årene gjennomført og vedtatt betydelige investeringer, spesielt innenfor skole, omsorg og idrett. Det er foretatt rehabilitering av flere skolebygg. I 2010 og 2011 ble det vedtatt å bygge et nytt sykehjem i regi av HSR og rehabilitering av Haugesund Stadion og nytt friidrettsanlegg. Disse investeringene finansieres i hovedsak ved langsiktige leieavtaler og låneopptak, noe som binder utgifter i flere tiår og må frigjøres fra driften i årene framover, skriver kommunen i en pressemelding.

Haugesund

Flyfoto av Haugesund.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix