Normal

– Det føles veldig godt å bli trodd

Terra-kommunene får 50 millioner kroner i erstatning etter tap på investeringene de gjorde i 2008. Haugesund-ordføreren er lettet.

Økonomisjef Jo Inge Hagland, konstituert rådmann og ordfører Petter Steen jr.

Økonomisjef Jo Inge Hagland, konstituert rådmann Stål Alfredsen og ordfører Petter Steen jr.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Hver million vi får tilbake av det som er tatt fra oss er en seier. Premissene i denne saken beskriver tydelig den virksomheten som Terra securities drev med. De ga feilaktiv og misvisende informasjon til sine kunder, sier Haugesundsordfører Petter Steen.

I dag kom dommen fra Oslo tingrett og kommunen ble i dag tilkjent 50 millioner kroner i erstatning fra forsikringsselskapet AIG-Europe etter tap på Terra-investeringer.

– Det føles veldig, veldig godt å bli trodd, sier ordføreren.

– En seier

– Dette er en seier for alle åtte kommunene. Både når det gjelder selve beløpet og begrunnelsen i selve avgjørelsen. Forsikringsselskapet ACE er dømt til å betale 50 millioner kroner, i tillegg til 25 millioner kroner i forsinkelsesrenter fra 2008, sier advokat Stein Erik Stinessen i firmaet Lund & Co til NRK.

Han førte saken i Oslo tingrett for Haugesund kommune.

Fordeles på alle

Pengene skal fordeles på de åtte Terra-kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik, som alle mente forsikringsselskapet ACE European Group Limited har et forsikringsansvar for tapene i Terra-skandalen.

– Helt fra vi oppdaget hverandre har kommunene valgt å stå sammen skulder ved skulder. Det tror jeg var veldig riktig av oss. Det har vært helt nødvendig i disse tunge prosessene, sier Steen.

– Vi var tidlig enige om at vi skulle dele på både kostnader og eventuelle gevinster etter en fastsatt foredelingsnøkkel.

Får 11 millioner

Dermed får Haugesund kommune rundt 11 millioner i denne omgang. Det er en måneds ankefrist.

– Vi avventer hva som skjer, men skal uansett koste på oss og si at dette er en god dag, sier Steen.

Kommunene bygger dette på at de mener Terra Securities bedrev uaktsom finansiell rådgivning.

27. januar startet sivilsaken i Oslo tingrett der de åtte involverte kommunene krever 100 millioner kroner etter Terra-skandalen.

LES OGSÅ: Petter Steen: – Jeg ble syk av Terra-skandalen | Dette er Terra-saka | Haugesund kommune har nå betalt Terra-regningen | Får tilbake 88 Terra-millioner

Haugesund rådhus

Haugesund kommune har kalt inn til pressekonferanse på rådhuset.

Foto: Odd Helge Liestøl