Haugesund får gatejurist

Haugesund får nå en egen gatejurist. Ordningen med gratis rettshjelp for rusmisbrukere og andre vanskeligstilte har vært i Stavanger siden 2013. Fra februar skal Haugesund tilby dette i samarbeid med advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS. – Haugalandet har flere personer med ruslidelse enn gjennomsnittet i Norge. Behovet for juridisk veiledning og rettshjelp for rusmiddelavhengige er derfor stort i regionen, sier daglig leder, Arne Valen, i Kirkens Bymisjon Haugalandet.