Haugesund betaler nesten 150.000 mer per barnehageplass

Det er stor forskjell på hvor mye kommuner betaler for barnehageplass. I Haugesund koster det nesten dobbelt så mye som i Sandnes. – For mye, sier ordføreren.

Barnehage

Dagens regelverk gjør at Haugesund må bruke mer enn de ønsker på barnehage, mener ordfører Petter Steen (H).

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Mens Sandnes bruker 165.889 kroner per barnehageplass, bruker Haugesund nesten dobbelt så mye – 311.568 kroner. Disse kommunene er i samme såkalte Kostra-gruppe, det vil si at de er sammenlignbare når det gjelder folkemengde, inntekter og utgifter.

Det er Haugesund som skiller seg ut. For kommunene Sola og Karmøy, som også er i samme Kostra-gruppe, bruker henholdsvis 184.388 kroner og 171.601 kroner per barnehageplass.

Petter Steen jr.

Petter Steen (H), ordfører i Haugesund.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Dette er Haugesund-ordfører Petter Steen (H) smertelig klar over.

– Dette skyldes vår barnehagestruktur og kravet til likebehandling mellom kommunale og private barnehager, sier han.

Fikk ekstraregning på 25 millioner

Regelverket krever at kommunene gir de private barnehagene tilskudd som tilsvarer 98 prosent av kostnadene til de kommunale barnehagene. Og siden Haugesund bare har fem små kommunale barnehager uten stordriftsfordeler, men flere store private barnehager, må kommunen betale veldig mye til de private.

For mye, mener Steen.

– Regelendringen som kom for et par år siden, medførte bortimot 25 millioner kroner i ekstrakostnader til kommunen, så dette bidrar i stor grad til det akkumulerte underskuddet vårt, sier han.

Steen ønsker seg tilbake til ordningen der de private barnehagene fikk direkte tilskudd fra staten.

– Dagens ordning slår veldig vilkårlig ut for mange kommuner, sier Steen, som legger til at folk i det minste er fornøyde med barnehagene i byen.

– Også kvalitetsforskjeller

NRK har gått gjennom tallene til alle kommunene i landet, og har funnet det samme mønsteret som i Rogaland: Det er store forskjeller i pengebruken mellom sammenlignbare kommuner.

– De store forskjellene som vi ser betyr nok at det er store kvalitetsforskjeller også, sier forsker Trond Erik Lunder ved Telemarksforskning.

Pål Morten Borgli

Pål Morten Borgli, varaordfører i Sandnes.

Foto: NRK

Varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) avviser at barnehagene er dårligere i Sandnes.

– Vi har bygget mange barnehager på en måte som gjør at det skal være billig å drifte dem. Og så har vi en veldig høy andel fagutdanna som jobber i barnehagene våre, sier han.

Ifølge Borgli viser tallene at Sandnes driver effektivt.

– Målet er å ha effektive og gode barnehager, og utnytte bygningsmasse og kapasitet på en optimal måte. Så målet er ikke å bruke mest mulig penger, men best mulig penger, sier Borgli.