Haugaland kraft med korona-dugnad

Haugaland kraft reduserer rekningane til sine straum – og breibandkundar med totalt 30 millionar. For kundar med både straum og breiband frå Haugaland kraft, utgjer kutta om lag 750 kroner, fordelt over månadane mars, april og mai.