Hopp til innhold

Overvann i urbane strøk fører til skader for milliarder

Overvann i byer og tettbygde strøk er et økende problem og ødelegger for milliardbeløp hvert år. I Haugesund har Harry Berg hatt uthuset i hagen under vann fire ganger de siste ti årene.

Uthus under vann.

Overvann i byer og tettbygde strøk er et stadig økende problem. Harry Berg må nå i gang med sitt fjerde forsikringsoppgjør på ti år.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Harry Berg i Haugesund er fortvilet. Uthuset i hagen, som han bruker som lager, står nok en gang under vann. For fjerde gang på ti år.

– Det er et trist syn. Vi har hatt oversvømmelser her før også, men spesielt de siste ti årene har det blitt mye, mye verre.

Harry Berg, Haugesund

Harry Berg.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Oktober er som regel den mest regntunge måneden i året i Haugesund, men mandag 19. oktober og tirsdag 20. oktober regnet det mye og lenge. I Skåredalen havnet to fotballbaner under vann, og kommunen måtte stenge området for ferdsel.

Harry Berg er nærmeste nabo til fotballbanene.

To fotballbaner under vann i Skåredalen, Haugesund.

Det kom mye regn i Haugesund mandag 19. oktober og tirsdag 20. oktober.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Myra som tok unna vannet før, er borte. Nå ligger det mange hus der istedenfor. Vår tomt ligger lavest i terrenget og får derfor alt overvannet, sier Berg.

For 20 år siden åpnet Haugesund kommune opp en massiv utbygging av nye hus og leiligheter i Skåredalen. En helt ny bydel skulle vokse fram. Fortsatt bygges det på noen av nabotomtene til Bergs hus, som ble reist i 1963.

Fortetting og klimaendringer

En NOU-rapport fra 2015 anslår at skadekostnadene etter overvann kan komme opp i 100 milliarder kroner de neste 40 årene. Tall fra Finans Norge viser at overvannsskadene ikke er der enda, men de nærmer seg.

Hvert år utbetales det over 1,5 milliarder kroner i forsikringsoppgjør på grunn av vannskader på bygninger og innbo. Dette beløpet er nå høyere enn utbetalingene etter flomskader under naturskadeloven.

Særlig tettbebygde strøk i Oslo, Akershus og Rogaland har de høyeste vannskadeerstatningene etter ekstremnedbør. I august 2016 ga styrtregn i Asker og Bærum skader for nesten en halv milliard kroner.

NVE har nå nedsatt en egen ekspertgruppe som skal hjelpe kommunene med overvannsproblematikk.

Alexandra Röttorp, senioringeniør NVE

Senioringeniør Alexandra Röttorp i NVE sier at overvannskader kommer til å øke i framtiden som følge av fortetting i byene og klimaendringer.

Foto: NVE

– Overvann i urbane strøk er allerede et problem, og vil øke i årene som kommer, sier senioringeniør Alexandra Röttorp i NVE.

Röttorp forklaringen økningen med klimaendringer og fortetting.

– Mange byer har en strategi om å fortette mer, men ingen planer for hvor overvannet skal gå. Sammen med klimaendringene vil dette føre til mer overvann, sier Röttorp.

Kommunene må lage planer

I NOU-rapporten fra 2015 kommer det fram at fire av ti kommuner mener at overvann utgjør en stor kostnads- og velferdstrussel. Röttorp mener kommunene må ta fatt i problemet.

– Kommunene må lage overvannsplaner og kartlegge hvilke utfordringer de har. Overvannet tar den plassen det trenger. Overvannsgruppa i NVE kan hjelpe kommunene med slike planer, sier Röttorp.

I Haugesund har Teknisk enhet jobbet med en slik rapport. Håpet er å kunne legge den fram for bystyret før sommeren.

– Målet er å identifisere hvilke områder i kommunen som har overvannsproblemer, og lage en handlingsplan for hvilke varige tiltak som må gjennomføres, sier Olav Heimdal, som teknisk sjef i Haugesund kommune.

Olav Heimdal, teknisk sjef Haugesund kommune

Teknisk sjef Olav Heimdal i Haugesund sier kommunen holder med en plan for overvann.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Heimdal oppgir Skåredalen som et av problemområdene, men mener at fortettingen de siste 20 årene ikke er en del av problemet.

– Det har vært problemer med overvann i Skåredalen lenge, og dette er det tatt hensyn til i utbyggingen av bydelen, sier Heimdal.

Huseier Harry Berg er av en annen oppfatning.

– Vi har blitt skadelidende på grunn av utbyggingen. Kommunen har tjent store penger på tomtesalg, men har ikke tatt nok hensyn til at vannet ikke går i myra på samme måte som før.

Ifølge Heimdal må Berg vente på konkrete tiltak til planen for overvann er vedtatt i bystyret. Den tekniske sjefen ser for seg en såkalt fordrøyning, altså at vannet går i ei myr eller et kunstig magasin