Har solgt dobbelt så mye som planen

De nye eierne av Stavanger Steel – stålverket på Jørpeland – har starta produksjonen igjen. Målet var å ha solgt 200 tonn på forhånd. Salget har imidlertid gått bedre enn venta, og ordreboka viser 400 tonn. Planen er å smelte og selge 90 tonn i uka.

Stålverket på Jørpeland – Stavanger Steel – er i gang igjen etter den tredje konkursen. De to lokale industriutviklerne Ramus Nordbø og Bjørn Rygg kjøpte konursboet, og klokka 11.30 blei den første jobben påbegynt.