Har søkt gjennom anlegget

Kårstø-anlegget er nå gjennomsøkt etter at det begynte å brenne i elektronisk utstyr. Det er fremdeles ingen indikasjoner på at noen personer er skadd.