NRK Meny
Normal

Teller og måler farten på alle som går tur

Fire målestasjoner i Stavangers mest populære turløyper skal gi kommunen innsikt i hvor mange som passerer og hvor fort de går, løper eller sykler.

Turgåere rundt Stokkavatnet

Måleren ved Stokkavatnet i Stavanger har registrert hele 20.000 passeringer på en måned.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Vi har satt opp en måler for å finne ut hvor mange som går tur rundt her, sier Aina Hovden Lunde, natur- og idrettsrådgiver i Stavanger kommune.

Hun står på turstien rundt Stokkavatnet i Stavanger. Ved siden av henne ruver et hvitt stativ på to hjul, med en svart boks på toppen. Det er en av fire mobile målestasjoner som er plassert i turområder i byen.

Aktivitetsmåler ved Store Stokkavatn

Måleren ved Store Stokkavatn.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

For Stavanger kommune skal nå kartlegge bruken av de mest populære turveiene. Målerne er plassert ut ved Store Stokkavatnet, Mosvatnet og mellom Breivik og Strømvig i østre bydel.

– Det kan være spennende å se hvor mange som bruker turveiene vi har laget. Da får vi dokumentert effekten av det, sier Hovden.

50.000 passeringer på en måned

Målerinformasjonen, hos bicyclecounter.dk, viser tydelig at Stokkavatnet er det mest populære turområdet i kommunen. Av de nesten 50.000 som har passert en av de fire målerne siden de ble satt opp den 19. januar har 20.000 av dem gått tur rundt Stokkavatnet.

Roar Børresen og Aina Hovden Lunde

Roar Børresen, ansvarlig for sykkelsatsningen og Aina Hovden Lunde natur- og idrettsrådgiver i Stavanger kommune.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Det er høye tall allerede. Veldig mange bruker disse områdene, og det er veldig kjekt, sier Hovden.

– Vi får kartlagt hvor mange som bruker området, og vist effekten av at vi tilrettelegger. Vi ser også hva som blir mest brukt, og hvor det trengs mest vedlikehold, sier hun.

Måler også farten på syklistene

I tillegg til å telle alle som passerer, blir også hastigheten til fotgjengere, joggere og syklister registrert.

– Den måler med radar, teller de som passerer i begge retninger, og den registrerer også farten på både fotgjengere og syklister, sier Roar Børretsen, ansvarlig for sykkelsatsningen i Stavanger kommune.

Det har lenge vært gnisninger mellom fotgjengerne og syklistene rundt vannene i Stavanger, og kommunen foreslo en fartsgrense rundt Stokkavannet for å unngå konflikter. Skulle konflikten mellom syklister og turgårere blusse opp igjen utover våren vil Stavanger kommune ha tall som forteller farten på de som sykler - og når på døgnet og i uka det er flest turgåere og joggere i løypa.

– Vi får da dokumentert om potensialet til et problem er stort eller lite. Vi får kontroll på de faktiske dataene, sier Børresen.

Stokkavatnet

Stokkavatnet er Stavangers mest populære turområde.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK