Har kontaktet Sokndal kommune

Fire av fire kommunalsjefer i Sokndal kommune er nå sykemeldt. Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa har vært i kontakt med kommunen. Inntrykket mitt er at både den politiske og administrative ledelsen tar situasjonen på alvor og sammen følger opp sier hun.