NRK Meny
Normal

Har helse til toppjobb i helse-Norge

Inger Cathrine Bryne er ved godt mot og helse. Det trengs når hun nå inntar sjefsstolen på Stavanger universitetssjukehus.

Inger Cathrine Bryne og SUS

Nyansatt direktør ved Stavanger universitetssjukehus, Inger Cathrine Bryne, er utdannet sykepleier og har en såkalt master of business administration fra Norges Handelshøyskole.

Foto: NRK/SUS

– Jeg gleder meg veldig, samtidig som jeg er ydmyk for å ta fatt på en så stor og krevende oppgave, sier Inger Cathrine Bryne, nyansatt administrerende direktør i Helse Stavanger.

Hun har et poeng. Helse Stavanger – hvor Stavanger universitetssjukehus (SUS) er underlagt – er med 7500 ansatte Rogalands største arbeidsgiver. Videre er det ikke en veldig takknemlig oppgave å være toppsjef i Helse-Norge.

– Jeg har god helse og godt mot. Det kan være en krevende jobb, men det kan også være en av de aller kjekkeste jobbene man kan ha for man er med på å lede og utvikle noe som er viktig for hele befolkningen, sier Bryne til NRK.

Har hatt flere lederstillinger

Hun har vært konstituert i stillingen siden desember i fjor, og har før det hatt ulike oppgaver i Helse Stavanger – blant annet divisjonsdirektør for Kirurgisk divisjon, Kvinne- og barnedivisjonen og Medisinsk divisjon. Bryne har også hatt ledende stillinger ved Sørlandet Sykehus.

I Stavanger står utfordringene i kø: Bygging av nytt sykehus, et høyt antall korridorpasienter og en sterk befolkningsvekst.

– Vi har et omfattende korridorprosjekt som vi har hatt gående i flere måneder, og vi ser endringene allerede nå: I fjor hadde vi 29.000 korridordøgn, målet er å komme ned på 15.000 døgn i 2015 og null i 2016, sier hun.

– Det handler om dialog

– På SUS som på andre store sykehus, er det en pågående konflikt mellom de medisinsk ansatte og administrasjonen. Hva vil du gjøre for å bedre forholdene?

– Jeg tror at alle som jobber i norsk helsevesen har forståelse for at vi får tildelt økonomiske rammer, og at vi innenfor de rammene skal yte så gode helsetjenester vi klarer til den befolkningen vi skal tjene. Diskusjonene går heller på prioriteringer – hvordan vi skal fordeler pengene vi har til rådighet. Fagmiljøene har en viktig rolle med å si hvordan vi skal videreutvikle helsetjenesten, sier Bryne.

– Det dreier seg om dialog – om å lytte og forstå, og samlet klare å finne de beste løsningene innenfor den rammen vi har, sier den ferske sykehusdirektøren.