Hopp til innhold

Nå har familien Åsbø bestemt seg

Etter å ha gått gjennom fleire hundre brev, har familien Åsbø nå funne familien som skal få låna huset deira gratis i sommar.

Vil gi vekk gratis ferie

LÅNAR VEKK HUS: Dette huset skal lånast vekk ein månad til ein familie som vil vera anonyme med omsyn til barna. I tillegg skal familien få låna bil og få mange fritidsaktivitetar gratis.

Foto: Private bilete

Det blei mykje merksemd rundt familien Åsbø då dei la ut annonse på Facebook om at dei ville gi ein gratis feriepakke til ein familie som treng det. Dette vil mellom anna sei at dei lånar vekk huset og bilen sin, medan dei sjølv er på ferie i USA.

Av fleire hundre e-postar, facebook-meldingar og telefonar som har kome inn har dei nå bestemt seg for ein familie.

– Dei oppfylte ein del av dei kriteria me hadde sett opp, og dei har barn i skulealder, seier Kristine Åsbø, som er svært nøgd med at ho snart er i hamn med prosjektet.

Vil gi vekk gratis ferie

Dette var biletet familien Åsbø la ut på Facebook.

Foto: Private bilete

Mykje opplegg for familien

Familien, som vil vera anonym, er ifølgje Åsbø, svært nøgde med at valet falt på dei.

– Me gler oss på deira vegne, seier Åsbø.

I tillegg til at dei får låna huset, blir det òg lagt til rette for mange aktivitetar for familien. Bedrifter og privatpersonar har sponsa opplegg for dei gjennom heile ferien.

Fleire vil gjera det same

– Det blir mellom anna leikeland, surfekurs, Kongeparken, båttur og fotograf, så dei får oppleve mykje, seier ho.

Saka har ført til voldsomt engasjement, og mange har blitt inspirerte av familien på Nærbø.

– Fleire har sagt dei vil organisera utlån på same måte, så det står att å sjå kva som skjer.

Når familien Åsbø frå Nærbø reiser på sommarferie i år, vil dei samstundes gi ein annan familie gratis ferie ved å låna vekk huset og bilen sin. – Eit bra tiltak, ifølgje Røde Kors, som opplyser om at kapasiteten er sprengd ved deira eige ferietilbod for fattige familiar i Norge.

VIDEO: Sjå TV-saka om den gåvmilde familien frå Nærbø.