Har fått kontroll

Politiet har kontroll på evakuerte. Brannvesen har kontroll på brannen, men det er fortsatt mye røyk på stedet.