NRK Meny
Normal

Begravelsesbyråene har lønnet sykehusansatte i flere tiår

Offentlig ansatte ved Universitetssykehuset i Stavanger har mottatt store beløp fra private begravelsesbyrå i distriktet. – Det kan jo medføre litt av hvert at man får ekstra betalt når man er i en vanlig jobb, sier sjef i begravelsesbyrå.

Gades institutt

Patologisk avdeling er avdelingen som klargjør de døde før kisten hentes av begravelsesbyrået. Samtlige ansatte på denne avdelingen i Stavanger har mottatt betaling fra begravelsesbyrå i distriktet. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Arne Haldorsen / NRK

Totalt flere millioner kroner er betalt inn på lønnskontoen til ansatte på patologisk avdeling på Stavanger Universitetssykehus (SUS) de siste årene. Dette til tross for at helsepersonellet har hevet full lønn fra sykehuset. Ledelsen ved sykehuset stoppet i går ordningen med umiddelbar virkning etter har etter press fra Helsedepartementet.

Det er på patologisk avdeling at en eventuell obduksjoner for avklaring av dødsårsak foretas, og avdøde bringes tidvis til avdelingen for oppbevaring inntil begravelse.

Rolf Rød, Hviding begravelsesbyrå

Rolf Rød er administrasjonssjef i Hviding begravelsesbyrå i Stavanger.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

– Har blitt gjort siden tidenes morgen

– Jeg har vært i kontakt med en tidligere leder av Hviding begravelsesbyrå, og han forklarer at det har blitt gjort siden tidenes morgen. Det er slik man har godtgjort for den tjenesten som blir gjort på sykehuset, forklarer Rolf Rød, administrasjonssjef hos begravelsesbyrået Hviding.

I en årrekke har han satt penger inn på lønnskontoen til to ansatte ved patologisk avdeling ved sykehuset. Det har han gjort fordi sykehusledelsen syntes det var greit at offentlig ansatt helsepersonell sto på lønningslisten til private begravelsesbyrå.

– Kan medføre litt av hvert

Hviding begravelsesbyrå er ikke alene. Ansatte ved patologisk avdeling har mottatt lønn fra samtlige begravelsesbyrå i Stavanger-distriktet. I går ble ordningen avviklet.

– Vi synes for så vidt det er greit at det blir en ordning på dette, på lik linje m alle foretak i Norge. Det er vel synlig at det er Stavanger som er sist ute, sier Rød.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Gades Institutt

Det er på patologisk avdeling en eventuell obduksjon foretas dersom det trengs for å avklare dødsårsaken til den omkomne.

Foto: Arne D.S. Halvorsen / NRK

Bare i fjor utbetalte begravelsesbyråene i Stavanger nær en halv million kroner til ansatte ved patologisk avdeling. Betalingen er for arbeid de ansatte har hatt med å stelle de døde før kisten ble hentet til begravelse. Jobben er utført i ordinær arbeidstid, men pengene overført til de sykehusansattes private konti. Både sykehusledelsen og byråene har godtatt ordningen, men andre har reagert, og det forstår administrasjonssjefen hos Hviding.

– Det er ikke noe problem å se det. Det kan jo medføre litt av hvert at man får ekstra betalt når man er i en vanlig jobb, sier Rolf Rød.

– Forstår at det kan virke rart

Bjørn Tungland

Bjørn Tungland er konstituert divisjonsdirektør ved Universitetssykehuset i Stavanger.

Foto: Svein G. Lunde / SUS

NRK har vært i kontakt med samtlige begravelsesbyrå i distriktet. Hviding AS, betalte alene for halvparten av de over 1000 oppdragene i fjor. Ordningen har vært praktisert i flere tiår. Til sammen dreier deg som om millioner av kroner som er overført direkte fra begravelsesbyråene til helseansatte, penger det både er betalt arbeidsgiveravgift og skattet for.

– Jeg kan forstå at det kan fremstå som litt rart, og det er også grunnen til av vi avviklet det, sier konstituert divisjonsdirektør Bjørn Tungland ved Universitetssykehuset i Stavanger.

Etter press fra Helsedepartementet ble ordningen avviklet i rekordfart i går. Torsdag i forrige uke var begravelsesbyråene i møtet med sykehusledelsen, fredag ble det besluttet å stanse ordningen umiddelbart.

– Kan skape misforståelser

– Det har vært en ordning som har pågått lenge, og det har vært mange diskusjoner om å avvikle det. Vi fikk en anledning til å gjøre det nå. I tillegg til at vi ønsker det har vi også fått klare meldinger fra vår eier Helse Vest og Helse- og omsorgsdepartementet om at det er ønskelig at vi avvikler denne ordningen, sier Tungland

Hvorfor ønsker de at den skal avvikles?

– Det er fordi det ikke skal fremstå som noe som ikke er bra. For oss handler det om å både behandle byråene på en lik, tydelig og forutsigbar måte, også kan det misforstås og noen kan tro at våre ansatte også er ansatt en annen plass, sier Bjørn Tungland.