Staten har brukt 20 millioner på museumsbygg som fortsatt ligger i skuffen

Nøyaktig ti år etter at Kunnskapsdepartementet ga klarsignal, og tre år etter at nybygg ble godkjent, venter Arkeologisk museum i Stavanger fortsatt på 15 millioner kroner til å starte byggingen.

Arkeologisk museum

NYBYGGET: Arkeologisk Museum i Stavanger får ca. 5000 nye kvadratmeter hvis vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen i 2011 realiseres. Det skal bygges sammen med dagens museum på Våland.

Foto: Tupelo Arkitekter/Narud Stokke Wiig / Statsbygg

– Vi er på overtid. Det er urimelig, sier direktør ved Universitetet i Stavanger, Ole Ringdal, som nå frykter at bygget blir liggende i skuffen.

Allerede i desember 2008 fikk Statsbygg i oppdrag å starte planleggingen av nytt formidlingsbygg med magasin. I 2015 ble forprosjektet godkjent, med en kostnadsramme på 334 millioner kroner.

UiS-direktør Ole Ringdal og AmS-direktør Ole Madsen med tegning av nybygg.

KAMPKLARE: Direktør ved Universitetet i Stavanger, Ole Ringdal (t.v.), og museumsdirektør Ole Madsen vil kjempe videre for å få realisert nybygget, og få tegningene opp av skuffen.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Staten har brukt ti år og 20 millioner kroner på dette. Universitetsmuseet har selv brukt 7–8 årsverk.

Jo lenger vi venter, desto dyrere blir det, sier Ringdal.

Trangt og umoderne

Arkeologisk museum holder til i et gammelt meieri som ikke er bygget for formålet.

– Dette er Norges minste statlige museum, med 700 kvadratmeter utstillingsareal. De andre fem kulturhistoriske museene i Norge har alle over 3000 kvadratmeter, sier museumsdirektør Ole Madsen.

Han mener det er vanskelig å drive moderne museumsformidling med så lite plass.

– Vi kan ikke hente inn skiftende utstillinger uten å pakke ned den faste samlingen vår.

Isbjørnskjelett fra Finnøy, stilt ut på Arkeologisk Museum i Stavanger.

TAR PLASS: Et 12.000 år gammelt isbjørnskjelett er hovedattraksjon i en ny istid-utstilling som åpnet nylig, og for å få plass måtte Arkeologisk Museum flytte undervisningsrommet for barn ned i kjelleren.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Museet har over en million gjenstander, og sitter på Norges viktigste samling av fornminner fra vikingtiden.

Riksrevisjonen påpekte allerede i 2003 at sikringen bør bli bedre.

Fuktskader og lite plass i magasinene ved Arkeologisk Museum i Stavanger.

FUKTSKADER: Det er tydelige avskallinger fra fuktgjennomslag på veggen i et av de overfylte magasinrommene.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Magasinene er så fulle at vi må stable gjenstander utover gulvet. Vi har fuktskader i veggene, gammeldags sprinkleranlegg og uheldig gjennomgangstrafikk til tekniske rom, sier Madsen.

Fortrenges av gigantprosjekter

I disse dager skriver Ringdal et nytt brev til Kunnskapsdepartementet, i håp om å få fortgang i byggesaken:

– Vi frykter at kulturminner ikke står høyest på politikernes agenda, og at vi blir blokkert av gigantiske byggeprosjekter med større prestisje, selv om det vi ber om er småpenger i forhold, sier Ringdal.

Modell av det nye veterinærbygget ved NMBU på Ås.

DYRESTE: Modell av det nye veterinærbygget ved NMBU. Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen samlokaliseres når de flytter fra Oslo. Campus Ås er den største utbyggingen i universitetssektoren i Norge noensinne. Pris: 7,5 milliarder kroner.

Foto: Ivan Brodey / PG Campus Ås/Statsbygg

Dagens regjering vil ha samlokalisering, og de største byggeprosjektene som er på gang i universitetssektoren, koster rundt 30 milliarder kroner til sammen:

  • samling av NTNUs bygninger i Trondheim på en campus
  • samling av veterinærutdanningene ved NMBU på Ås
  • nytt livsvitenskapsbygg ved UiO, Oslo Life Science City

På planleggingsstadiet er dessuten sammenslåing av Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og NIFES i nytt bygg i Bergen, samt bygging av Ocean Space Senter i Trondheim.

Kunnskapsdepartementet vil ikke gi noe intervju, men statssekretær Bjørn Haugstad skriver i en e-post:

«Det er mange viktige byggeprosjekter som venter på å bli realisert ... For 2018 er det kun Universitetet i Oslo og deres nye bygg for livsvitenskap som blir prioritert til å få startbevilgning, fordi det gir tung faglig satsing på biovitenskap. Vi er kjent med behovet til Arkeologisk museum ved UiS, men dette må vi vurdere i budsjettene fremover.»

Illustrasjon av det nye livsvitenskapsbygget som skal bygges i Oslo.

OSLO-SATSING: Det nye livsvitenskapsbygget ved UiO fikk en startbevilgning på 50 millioner kroner på statsbudsjettet for 2018. Prislapp: 6,8 milliarder kroner. Det blir Norges største forsknings- og undervisningsbygg.

Foto: Ratio arkitekter AS / UiO
Roy Steffensen

ENNÅ HÅP: Leder i Stortingets utdannings- og forskningskomité, Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet, sier Ams ikke må gi opp håpet om å få penger til nybygget.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

LES OGSÅ: Slik kan campus på NTNU bli seende ut

Heller ikke leder i Stortingets utdannings- og forskningskomite, Fremskrittspartiets Roy Steffensen, kan love noe til museet i hjembyen:

– Jeg forstår frustrasjonen, men det handler om penger og prioriteringer.