Har betalt nesten 150 millioner for tomme plasser - nå legges mottaket ned

Fredag var det siste dag for Norges største asylmottak. Transittmottaket på Forus har hatt 1000 plasser, men UDI har i snitt kun brukt 364. Det har blitt dyrt.

Forus akuttmottak

Akuttmottaket på Forus legges ned. Nesten to av tre plasser har stått tomme.

Foto: Erik Waage / NRK

– Vi visste jo ikke hva vi gikk til den gangen, sier Ydstebø.

Fredag samlet investor og daglig leder i driftsselskapet Abri Vekst, Alfred Ydstebø, de ansatte til avslutningen på Norges største asylmottak.

Forus akuttmottak

Forus akuttmottak har vært kjent som landets største asylmottak.

Foto: Erik Waage / NRK

Kontorbygget har tidligere huset store selskap som BP og Telenor, men på grunn av oljekrisen slet eierne med å finne langtidsleietakere.

I november i fjor ble bygget gjort om til asylmottak for 1000 personer.

Asylstrømmen stoppet

Han inngikk en kontrakt på ett år med UDI. Etter travle måneder i begynnelsen, stoppet strømmen opp.

Fra midten av januar har det ikke kommet noen større grupper med asylsøkere til mottaket.

Alfred Ydstebø

Investor og daglig leder i driftsselskapet Abri Vekst, Alfred Ydstebø, forklarer at overskuddet blir en del bedre enn forventet.

Foto: Rebecca Bjerga / NRK

I januar bodde i underkant av 940 asylsøkere på mottaket. I juni var det under 200. I oktober bodde det i snitt kun 36 på et mottak med 1000 plasser, og den siste uken har det vært helt tomt.

– De siste månedene har vært veldig spesielle, sier Ydstebø.

Dyrt

Siden 18. januar har UDI betalt 625.000 kroner hver dag. De to første månedene betalte de 700.000 kroner hver dag. Totalt har UDI betalt 233 millioner kroner.

Legger man tallene overfor til grunn, har UDI betalt over 147 millioner kroner for plasser de ikke har benyttet.

Belegget har vært på kun 36 prosent, altså har nesten to av tre plasser har stått tomme.

– Hvor mye sitter du igjen med selv?

Forus akuttmottak

Lokalene på Forus akuttmottak er nå tømt.

Foto: Erik Waage / NRK

– Det er litt for tidlig å si det. Vi avtalte en pris i fjor, som på det tidspunktet var lavere enn det UDI betalte for hoteller. Vi tok en udefinerbar risiko og forventet et overskudd.

Når han nå står med fasit i hånden, har det vært færre beboere, bedre drift og mindre slitasje på bygget.

– Overskuddet blir en del bedre enn det vi la til grunn, sier Ydstebø.

Det som ble lagt til grunn var et overskudd på 10-15 prosent. 15 prosent er omlag 36 millioner kroner.

For stort

Alt i alt mener UDI at erfaringene med mottaket har vært gode.

Sissel Mehammer

Assisterende regiondirektør i UDI region vest, Sissel Mehammer sier de ikke ville inngått en avtale over såpass lang tid om noen kunne spådd at asylstrømmen ville stoppe opp.

Foto: Alrik Velsvik

Sissel Mehammer er assisterende regiondirektør i UDI region vest.

Hun forklarer at de ikke hadde inngått en så lang kontrakt, om noen kunne spådd nedgangen i ankomster.

Vi vil ta med oss muligheten til å etablere et så stort mottak med et samarbeid med kommune og lokalsamfunn, sier hun.

Ydstebø er imidlertid ikke sikker på om så store mottak er en god idé.

– Vi vil gjerne fortsette i bransjen, men ikke så stort. Det tror jeg ikke kommer, og bør ikke komme, sier han.