Har besøkt over 100 kirker

Jostein Idland har besøkt over 100 kirker i Stavanger bispedømme. Nå vil han at flere skal dra ut på vandring.

Sola ruinkirke

Jostein Idland fikk nylig krysset av Sola ruinkirke på listen sin, som den 112 kirken han har besøkt i Stavanger bispedømme.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er en veldig grei måte å være ute på tur på, forteller Jostein Idland fra Sandnes.

Han har som mål å orientere seg om hvilke kirker som finnes i Stavanger bispedømme, samtidig som han ber for menighetene han besøker. Stavanger bispedømme tilsvarer Rogaland fylke i utstrekning.

– Jeg tenker at kirkene er en veldig stor og flott ressurs i vårt lokalsamfunn, sier Idland.

I løpet av de to siste årene har han vært på mange turer i bispedømmet, og nå har han også fått krysset av Sola ruinkirke på listen.

Bønneprosjekt

– Denne kirken er den 112 kirken jeg besøker her i Stavanger bispedømme, forteller Idland.

Jostein Idland

Jostein Idland har bare noen få kirker igjen å besøke i Stavanger bispedømme.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

En junidag i 2012 fikk han tanken om å starte sitt eget bønneprosjekt.

– Jeg ville stikke innom alle kirkene i tur og orden, og være litt i ro og fred rundt kirkene. De som var åpne har jeg også gått inn i, sier Sandnes-mannen.

Og han er ikke alene; det er flere i distriktet som deler hans interesse for kirker.

– I dette bispedømmet har jeg besøkt 29 kirker, forteller Bitten Bergesen.

Blir rørt

Hennes hovedinteresse er middelalderkirker, da særlig på Østlandet.

Bitten Bergesen

Bitten Bergesen er spesielt interessert i middelalderkirker.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg synes det er noe veldig rørende med å komme og se gamle kirker. Tenk på hva de den gangen hadde av midler, og hvor mye de ofret for kirken sin, forteller Bergesen.

Favoritten er Oslo domkirke. I Stavanger bispedømme er det Stavanger domkirke som skiller seg ut for hennes del.

– De er utrolig vakre, sier Bergesen.

Alle kan bli «kirkesamlere»

Stavanger bispedømme har laget et kart med oversikt over alle kirkene i bispedømmet, og besøker du mange nok får du premie.

Jostein Idland fikk gulldiplom etter å ha sendt inn et «kirkesamler»-skjema, hvor han hadde krysset av for alle kirkene han hadde besøkt.

– Det er så mange flotte kirker i Rogaland, sier Idland.

Av 123 kirker i Stavanger bispedømme, har han nå bare 11 igjen å besøke.

– Jeg kaller meg en bønnevandrer, men kan vel på mange måter også kalles en pilegrim, forteller Sandes-mannen.

Pilegrimsreiser mer populært

– Vi opplever at interessen for pilegrimsvandringer øker. Det å bli bevisst på kirkebyggene vi har i bispedømmet, det tror jeg kunne ha noe for seg, sier Margun Pettersen, pilegrimsrådgiver og biskopens sekretær i Stavanger bispedømme.

Margun Pettersen

Margun Pettersen ønsker at flere skal ta i bruk kirkene i Norge.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det ble arrangert 30 lokale pilegrimsvandringer i Rogaland i 2013.

Pettersen vil oppfordre menigheter til å arrangere pilegrimsvandringer til den lokale kirken sin.

– Også håper vi jo nesten at det kan gå sport i å besøke kirker, sier pilegrimsrådgiveren.

Også daglig leder for Nasjonalt pilegrimssenter, Hans Morten Løvrød, forteller om en økende interesse for pilegrimsreiser.

– Trenden er at flere byråer tilbyr pakkeløsninger enn før, og vi har fått flere pilegrimsherberger. Noen av dem er allerede fullbooka for sommeren, og det har aldri hendt før, sier Løvrød.

Han tror flere i dag har behov for å dra på slike reiser.

– Mange har behov for litt sakte tid, og ikke stresse. Det gir en god rytme, og ved å dra på pilegrimsreise opplever du både en indre og ytre reise, forteller Løvrød.