NRK Meny
Normal

Håper på sensommerbading i Hålandsvatnet

I dag er det bading forbudt i Hålandsvatnet på grunn av for høy mengde av giftige blågrønnalger. Likevel er bestanden mye lavere enn i fjor, og vannforskeren har et håp om at toppen er nådd.

Ny giftmåling i Hålandsvannet

– Det som skjer når det er mye blågrønnalger i vannet er at de kommer opp til overflaten og legger seg i vannkanten. Nå er det så mye giftige alger i Hålandsvatnet at det ikke er godt for helsa å bade her, sier Åge Molversmyr.

Han er ferskvannsforsker på forskningsinstituttet IRIS og har fulgt med på giftige alger i Hålandsvatnet i flere tiår. Forrige giftmåling gjennomførte han den 25. juni.

Åge Molversmyr

Åge Molversmyr, vannforsker ved IRIS.

Foto: Bjørn Olav Skjæveland/NRK

Tok ny prøve i dag

På oppdrag fra Randaberg og Stavanger kommune konstaterte han at giftmengden var 16,4 milligram algetoksin (microcystin) per liter. To uker før var tallet 14,1. I dag tok Molversmyr en ny prøve.

– Svaret på den får jeg om omtrent en uke, så da vet vi mer om hvordan vannet var i dag, sier han.

– Algene får næring fra fosfor som blant annet virvles opp fra sedimentlaget på bunnen av vannet når det blåser. Det er også et betydelig tilsig av fosfor fra landbruket rundt vannet, sier Jostein Vårlid i teknisk drift i Randaberg kommune.

Vannmåling i Hålandsvatnet

I dag foretok vannforsker Aage Molversmyr måling av giftmengden i Hålandsvatnet.

Foto: Bjørn Olav Skjæveland/NRK

– Fin badeplass

I tillegg gir også sommerværet bedre levekår for algene. Grensen for badevann er 10 mg pr. liter. Derfor har det blitt satt opp bading forbudt-skilt med jevne mellomrom siden 2005.

Anders Sande

Anders Sande.

Foto: Bjørn Olav Skjæveland/NRK

– Vi badet ofte i Hålandsvatnet da jeg var barn. Det er en veldig fin badeplass og det er veldig synd at det ikke er mulig i dag. Vannet skulle ha vært reint slik at barna kan bade og leke i vannkanten når det er sommer, sier Anders Sande.

Hålandsvatnet ligger på kommunegrensen mellom Stavanger og Randaberg, og begge kommunene har jobbet for å redusere mengden kloakk i vannet.

– Vi har flyttet noen av kloakkabonnentene i området til et annet system. Det har redusert mengden utslipp derfra en god del, sier Vårli.

– Ikke mulig å fjerne giften

– Det å få vannet rent er en prosess som tar veldig mange år. Selv om du reduserer eller stanser tilførselen utenfra i dag så kunne det ta ganske mange år før det hadde blitt stabilt reint i hvert fall. For at det skal bli det må det legge seg nytt bunnslam over det næringsrike som er der i dag, sier Molversmyr.

Det å fjerne det næringsrike bunnslammet er ikke en mulighet.

– Det å rense vannet for giftstoffer er en uoverkommelig oppgave. Vi måtte ha gravd opp og slamsugd enorme masser, sier Vårli.

Kan bli sensommerbading

Men algeveksten svinger fort, og er du heldig så kan du få deg en dukkert i august.

– Hvis den tendensen vi ser i dag fortsetter, kan det bli bading til sensommeren, men det kan også skje at det blir en oppblomstring igjen. Det må vi nesten bare vente og se, sier Molversmyr.

Vannmåling i Hålandsvatnet

Vannmåling i Hålandsvatnet.

Foto: Bjørn Olav Skjæveland/NRK