NRK Meny
Normal

41-åringen kan utleveres til Rwanda

Rwanderen, som har bodd i Norge i fjorten år, er siktet for alvorlige forbrytelser under folkemordet i hjemlandet.

Sikta for medverknad til folkemord

Stavanger tingrett mener at vilkårene for å utlevere 41-åringen til hjemlandet er til hjemlandet er til stede.

Foto: Lise Åserud / Magnar Larsen / NTB scanpix

Stavanger tingrett mener at vilkårene for å utlevere 41-åringen til hjemlandet er til stede.

Mannen er siktet for medvirkning til drap under folkemordet i Rwanda i 1994. Selv avviser han anklagene om han han skal ha deltatt i, og oppfordret til drap, under grusomhetene i hjemlandet for tjue år siden.

41-åringen ble pågrepet av norsk politi i mai i fjor og har sittet varetektsfengslet siden. Kripos har deltatt i etterforskningen av mannens aktiviteter i hjemlandet på den aktuelle tiden.

Norsk politi har vært i Rwanda fem ganger og avhørt rundt 90 vitner.

Mannen bor på Nord-Jæren sammen med familien sin. Kona møtte han i en flyktningleir etter å ha flyktet fra Rwanda, og både hun og de tre barna de har sammen er norske statsborgere.

Forsvareren vil anke kjennelsen

– Siste ord er ikke sagt i denne saken.

Det sier 41-åringens advokat Brynjar Meling til NRK. Han sier at kjennelsen i Stavanger tingrett vil bli anket til lagmannsretten.

Da saken ble behandlet i retten i fjor, erkjente 41-åringen ikke straffskyld, og motsatte seg utlevering til Rwanda.

Han flyktet fra Rwanda høsten 1994. Etter opphold i Kongo og Kenya, kom han til Norge som kvoteflyktning i 1999. Familien har bodd i Sandnes siden 2007.

Anklaget for folkemord

Folkemordet i Rwanda startet 7. april 1994 og varte i 100 dager. Det antas at mellom 800 000 og 1 000 000 mennesker ble drept. Ofrene var tutsier og opposisjonelle hutuer.

Utleveringsbegjæringen inneholder en tiltale mot 41-åringen for svært alvorlige forbrytelser under folkemordet.

Rwanda

Folkemordet i Rwanda startet 7. april 1994 og varte i 100 dager. Det antas at mellom 800 000 og 1 000 000 mennesker ble drept. Ofrene var tutsier og opposisjonelle hutuer.

Foto: NRK

Tiltalen sier at mannen har gjort seg skyldig i folkemord, medvirkning til folkemord, sammensvergelse om å begå folkemord, utryddelse som en forbrytelse mot menneskeheten, drap som forbrytelse mot menneskeheten og brudd på bestemmelser i Genèvekonvensjonen.

Tiltalen: Førte militsen til grenseelva for å angripe tutsier som ville flykte

41-åringen er blant annet tiltalt for å ha deltatt i to massakrer der til sammen 7 500 mennesker ble drept. Massakrene skjedde ved mannens hjemby Nkakwa lengst sør i landet.

Den tiltalte er hutu, og tiltalen sier at han skal ha forfulgt og drept tutsier.

I tiltalen beskrives en av episodene slik:

– Da mistenkte, som bodde nær (grense) elva, så at mange tutsier hadde samlet seg ved elva, førte han medlemmer av Interahamwe-militsen dit for å angripe og drepe tutsiene som prøvde å krysse elva for å nå Burundi.

Den andre massakren skal ha skjedd i en katolsk kirke der tutsier hadde søkt tilflukt.

– Etter møtet reiste mistenkte og andre Interahamwe-medlemmer ut dit, væpnet på tradisjonelt vis og ifølge med soldater i området, og angrep og drepte tusenvis av tutsier som var samlet der, heter det i tiltalen mot 41-åringen.

– Skal ha ledet, eller gitt ordre, i svært mange drapsaksjoner

Politiet mener at mannen deltok i det som kalles «utryddelse som forbrytelse mot menneskeheten.»

Det begrunnes på denne måten:

– Tiltalte skal ha ledet eller gitt ordre i svært mange drapsaksjoner i Nyakizu kommune.

– Han spredde en folkemordfremmende ideologi ved å overbevise hutuer om at tutsiene var deres felles fiende og at tutsiene samarbeidet med RPF. Dette rettferdiggjorde at de måtte dø, heter det i tiltalen.

– Risikerer tortur og forfølgelse i Rwanda

41-åringen mener at tiltalen mot ham er iscenesatt av myndighetene i Rwanda.

Brynjar Meling

Advokat Brynjar Meling mener at mener at tiltalen mot 41-åringen er iscenesatt av myndighetene i Rwanda

Foto: Øijord, Thomas Winje / SCANPIX

Forsvareren hevdet i retten at 41-åringens lange botid i Norge må likestilles med norsk statsborgerskap. Advoktane viste i retten og til at folkemord og forbrytelser mot menneskeheten ikke var straffbart i Norge i 1994.

Les også: – Krise for han og familien at han blir fengslet

Forsvareren mener at det ikke er skjellig grunn til mistanke mot 41-åringen. Det skal dreie seg om en konspirasjon fra myndighetenes side, der vitner på forskjellige måter skal ha blitt presset til å gi falske forklaringer om 41-åringens deltakelse i folkemordet.

– Tiltalte risikerer tortur og forfølgelse i Rwanda, hevdet forsvareren i tingretten.

– Mistankegrunnlaget er ikke oppfylt

– Vi mener at tingretten i utgangspunktet burde avslått begjæringen om utlevering. Årsaken er de manglene som ble påpekt i mistanke-grunnlaget, og de forholdene vi har påpekt om situasjonen i Rwanda, og også de rettslige forutsetningene for utleveringsbegjæringen, sier Brynjar Meling.

Forsvarerens mål er at 41-åringen ikke skal bli utlevert til Rwanda.

– Vi har ikke den samme tilliten til forholdene der som Kripos har, og som åpenbart politiet har. Vi mener den dokumentasjonen vi har fremlagt om situasjonen der, klart skulle tilsi et annet utfall av denne saken, sier Meling.

Forsvaren sier at det viktigste er at mistankegrunnlaget ikke er oppfylt, og at begjæringen om utlevering skulle vært avvist.

– Skjellig grunn til mistanke

Stavanger tingrett er ikke enig i dette. Retten mener at det på tross av mange ulike forklaringer og observasjoner i saken, vanskelig kan konkluderes på annen måte enn at det er skjellig grunn til mistanke.

– Det foreligger så mange forklaringer om ... deltakelse på ulike måter i folkemordet at det er skjellig til å mistenke ham for delaktighet i både planlegging, oppfordring til og deltakelse i drap, selv om det bevisbildet som er presentert etterlater adskillig tvil, konkluderer Stavanger tingrett.

Når det gjelder forsvarets påpekning av at norsk straffelov ikke hadde bestemmelser om folkemord og forbrytelser mot menneskeheten i 1994, kommenteres det på denne måten i kjennelsen:

– Drap blir ikke mindre straffbart om det begås flere drap, skriver Stavanger tingrett.