Stavanger Arbeiderparti vil ekskludere ham fra partiet

Partiet mener Jone Andresen har opptrådt illojalt og avtalt stemmegivning med Fremskrittspartiet. Nå starter de eksklusjonssak.

Jone Andersen mot eget parti

Stavanger Arbeiderparti har vedtatt å innlee eksklusjonssak mot partiets bystyrerepresentant Jone Andersen.

Foto: NRK

Styret i Stavanger Arbeiderparti vedtok mandag kveld å innlede eksklusjonssak mot partiets bystyrerepresentant Jone Andersen.

Jone Andersen har den siste tiden blitt kjent som en av de skarpeste kritikerne av bystyregruppens leder Cecilie Bjelland.

Tore Nordtun

Tore Nordtun er leder for Stavanger Arbeiderparti.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Det er Andersens opptreden i forbindelse med skjenkesaken i Stavanger bystyre i juni som er bakgrunnen for eksklusjonsvedtaket. Jone Andersen avgjorde da egenhendig Stavangers skjenkepolitikk da han stemte imot partiet.

– Han opplyste ikke til bystyregruppen hvilken stilling han ville ta i skjenkesaken. Han medvirket da til at et flertall som var etablert ikke ble en realitet da han brøt ut av gruppen. Gruppens ledese var ikke kjent med dette. Partiet var ikke kjent med dette. Derfor så vi meget alvorlig på det, sier leder for Stavanger Arbeiderparti Tore Nordtun.

– Kontakt med Fremskrittspartiet

I mellomtiden har Andersen fått en skriftlig melding fra partiet om hva som kunne bli konsekvensene av måten han hadde opptrådt på i bystyret på. Nå er det kommet nye opplysninger som får Stavanger AP til å innlede eksklusjonssak.

– Det har vært kontakt om saken mellom Jone Andersen og ledelsen i Fremskrittspartiet. Det kan vi ikke ha, og derfor har vi åpnet eksklusjonssak mot ham, sier Nordtun.

Jone Andersen har hatt en turbulent fortid i Stavanger Ap. I november i fjor anmeldte Andersen Bjelland for ærekrenkelse. Han mente at partiets frontfigur hadde spredt usanne rykter om han, og fortalt flere at Andersen skal ha truet henne med vold. Like etter tok Bjellands mann til motmæle og fortalte at Andersen sa han kunne tenke seg å knuse kneskålene hennes.

Jone Andersen

Det var Jone Andersen sin opptreden da skjenkesaken ble behandlet i Stavanger bystyre som førte til eksklusjonssaken.

Foto: NRK

– En enkeltsak

Innstillingen fra Stavanger AP skal behandles av fylkespartiet og etterhvert i sentralstyret i Det Norske Arbeiderparti. Den skal behandles ferdig i partiet innen en tre måneders-frist. I mellomtiden er Jone Andersen suspendert fra partiet.

Nordtun avviser at eksklusjonssaken har sammenheng med den sterke uroen som har preget Stavanger Abeiderparti den siste tiden.

– Dette er en enkeltsak. Jeg legger ikke skjul på at vi har hatt andre utfordringer, men det er denne saken nå. Et parti må ha både vegger og tak i huset og vi må ha kjøreregler. Vi kan ikke ha et slik at de begynner å utvikle seg en kultur hvor man ikke forholder seg til det, sier Nordtun.

Nordtun opplyser at det er første gang partiet i Stavanger går til eksklusjonssak mot et medlem.

– Det er spesielt, men ikke overraskende

Jone Andersen

Jone Andersen.

Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK

Det var vel ikke så veldig overraskende. I første omgang fikk ikke Cecilie Bjelland viljen sin med å få meg ekskludert og da påklaget hun det vedtaket. Alle som kjenner til hvorda ting har foregått i Stavanger Arbeiderparti det siste året og to vet jo at det er slik det foregår nå, sier Jone Andersen.

Selv regner Andersen med at han ikke blir ekskludert.

– Styret har sitt inntrykk og jeg har mitt inntrykk, så får vi se. det er ikke opp til styret å avgjøre, sier Andersen.