Hopp til innhold

Her får bare halvparten av de ansatte komme på jobb

STAVANGER (NRK): Nybygg i Stavanger har så åpne landskap at halvparten må ha hjemmekontor. Pandemien kan føre til at det må tenkes nytt når arbeidsplasser planlegges, ifølge arkitekt.

Sparebank 1 SR-bank Stavanger

ÅPENT NYBYGG: De moderne kontorlokalene til SR-Bank i Stavanger er så åpne at bare halvparten av de ansatte får være fysisk til stede.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Vår kanskje dyreste medarbeider for øyeblikket er «Svein», sier kommunikasjonsdirektør Thor-Christian Haugland i Sparebank 1 SR-Bank.

Målt i kvadratmeter er i alle fall «Svein» veldig dyr.

For annenhver sitteplass i banken sitt nybygg til 600 millioner kroner er reservert den fiktive arbeider, som skal sørge for at smittevernreglene blir overholdt.

Grunnen til det er at bygget har åpne løsninger over alt.

– Det er mye som tilsier at det er smart å bygge åpne landskap. Men i den situasjonen vi er i nå, så er det klart at åpne landskap har sine utfordringer i forhold til smittevern, sier Haugland.

Derfor må halvparten av de ansatte nå jobbe hjemmefra.

Svei tar mange plasser

Disse lappene er det mange av i banklokalene i Stavanger.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Fortsatt pandemisituasjon kan bety ombygging

For arkitektene er det vanskelig å vite nå hva som blir den nye arbeidsnormalen, men fleksibilitet og individuelle løsninger er viktig.

– Denne perioden har vist at noen jobber enda bedre og mer effektivt når de jobber hjemme, men så er det andre som er mer ekstroverte og ikke jobber like bra hjemmefra, sier arkitekt Alexandria Algard.

Hun tror at dersom en vaksine er på plass i løpet av det neste året, så kan verden fort gli tilbake til der vi var før, samtidig som det kan bli aktuelt å forberede seg på flere pandemier av denne typen.

Da må vi tenke nytt i forhold til hvordan vi planlegger arbeidsplasser og hvordan vi innretter oss i hverdagen.

– Hvis den delen av befolkningen som er introverte får lov til å jobbe hjemme, vil en tredjedel av Norges 40.000 kontorbygg bli overflødige. Men i den andre ytterenden vil vi i en fortsatt pandemisituasjon bruke mer areal per ansatt, og da har vi plutselig en stor mangel på kontorareal.

Hun ser for seg at det kan bli aktuelt med ombygging og ny organisering av arbeidsplasser, men dette vil ikke skje det neste året.

– Nå sitter alle og venter på om dette er dette noe som er permanent, eller er det en forbigående situasjon.

Alexandria Algard, president, Norske Arkitekters Landsforbund

Alexandria Algard er tidligere leder av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Foto: Frode Berg / NRK

Større fare for konflikt med hjemmekontor

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger studerer digitale trender i og hvordan dette påvirker samarbeid og arbeidsmåter. SR-bank er blant bedriftene som er med i studien.

– Pandemien har ført ansatte rett i hjemmekontor, uten at det er tatt et strategisk valg om dette, sier professor Espen Olsen.

Han mener bedriftene må i større grad bestemme seg for strategiske veivalg om hvordan arbeidsplassen skal være.

Professor Espen Olsen ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Professor Espen Olsen ved Handelshøgskolen ved UiS

Foto: Universitetet i Stavanger

– Å bare sette halvparten av de ansatte på hjemmekontor uten å gjøre tiltak, kan svekke organisasjonskulturen. Vi så det denne våren at vi fikk litt større avstand. Det er litt større risiko for konflikt og misforståelser, og lettere å få informasjonssvikt når vi ikke snakker sammen i forbifarten.

Olsen mener det har vært for lite diskusjon om dette. Slik det er nå mener han at pandemien i stort grad tvunget frem løsninger, uten at dette nødvendigvis er strategisk forankret i ulike deler av organisasjonen.

– Både ledelse og fagforeninger er nok for mye bakpå på et tema som i større gradvis må diskuteres for å ta gode veivalg om retning og organisasjonsutvikling.

Halvparten av plassene i SR-bank-bygget er satt av til Svein, den usynlige nye kollegaen.

Halvparten av sitteplassene i SR-Bank-bygget er reservert til «Svein», den usynlige kollegaen.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Tror de har bygget riktig

I kontorbygget i Stavanger har de et helt spesielt trappesystem, som er planlagt som møteplass og et sted for småprat. Dette blir det lite av nå.

– Det er trist å ikke se kollegene. Når du ikke får truffet kollegene fysisk, så kjenner vi på det savnet, sier Thor-Christian Haugland.

Han mener likevel at de åpne landskapene har sine fordeler under koronapandemien.

– Når vi har så mange åpne arealer, er det også enklere å opprettholde smittevern når vi har møter og andre typer aktiviteter. Kombinasjonen av dette og bruk av teknologi, gjør at vi har et bygg som vi definitivt tror er det rette bygget og for framtiden, også når pandemien har lagt seg.

Thor-Christian Haugland

Nybygget er fleksibelt mener Thor-Christian Haugland, kommunikasjonsdirektør, SR-Bank

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Flere nyheter fra Rogaland