Hopp til innhold

- Våre utslipp rammer de fattige

SVs Hallgeir Langeland mener rettferdighet i verden avhenger mye av Vestens klimagassutslipp.

Hallgeir H. Langeland (SV)

Hallgeir H. Langeland (SV).

Foto: Sosialistisk Venstreparti

Hallgeir H. Langeland har over 30 år som SV-medlem bak seg. Han har sittet på Stortinget i tre perioder, den siste i transport- og kommunikasjonskomiteen.

SV-politikeren er kjent som en engasjert talsmann når bilen settes opp mot kollektivtransport, og sier han kommer til å kjempe for høyfartstog mellom øst og vest hvis han får fortsette på tinget.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Satse på sykkel og kollektive løsninger som dobbeltspor til Egersund, høyfartstog i Sør-Norge, bybane på Nord-Jæren og på Haugalandet, Haugesund som elbilby i stedet for bensinby, nye hurtige miljøvennlige ferjer, inklusiv til Tau, og busser i stedet for dyre veiprosjekter og mer privatbilisme i sentrale strøk, samt rassikring og gode veiløsninger i distriktene.

- Dessuten må Rogaland må satse på fornybar, grønn energi - havvindmøller i stedet for bare å pumpe opp den siste svarte oljen. Vi må få flere Hywind-prosjekter. Og aluminium og mangan med grønn teknologi, produksjon og energigjenvinning, for å gjøre Rogalands industri verdensledende i kutt av klimautslipp.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- SV går mot de fleste bompengeprosjektene, og trenger derfor som regel ikke bompenger i finansieringa. Nå er det imidlertid behov for å ta grep på Nord-Jæren for å redusere klimagassutslippa og få bort køene. SV er derfor glad for at vi med støtte fra NHO går for å innføre rushtidsavgift, samtidig med utbygging av den bybanen som SV foreslo allerede i 1993.

- Staten må tungt inn i større satsinger som bybane og jernbane mellom Risavika og Ganddal, og så må vi ha en strategisk bruk av oljefondet til utbygging av høyfartsbane.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Nei.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Nei. Helseforetaka og markedsstyring av sykehusa må avvikles. SV vil ha demokratisk styring av sykehusa og lavere egenandeler på helsetjenester. SV vil gjennomføre en tannhelsereform slik at nødvendig tannlegebehandling ikke koster mer enn 2500 kroner.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Jeg ble med i SV på 70-tallet på grunn av en urettferdig verden hvor 30.000 barn døde hver dag. Og fordi SV viste meg sammenhengen og at dette faktisk var en villet politikk.

- Rettferdighet, solidaritet, felleskap og fred er fortsatt det viktigste, og inne i disse verdiene er bekjempelse av klimagassutslippa sentral. Våre utslipp rammer først og fremst verdens fattige. Derfor er rushtidsavgift og bybane også et spørsmål om solidaritet.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Høyfartstog til Sauda, Haugesund, Stavanger og Egersund.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At de nå etter finanskrisa forstår at markedet må styres, og at klimakrisa kan løses med en rødgrønn SV-styring.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Jeg jobber for et sterkere SV i dagens rødgrønne regjering.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- Jeg satser på at vi rødgrønne får fortsette, og Venstre, KrF, Høyre og Frp har jo utelukka oss.