130 asylsøkere måtte nylig flytte – nå kan mottaket snart bli gjenåpnet

UDI vil sikre seg avtale med aktører som kan åpne asylmottak på kort varsel. Det gir ny mulighet for mottak som stenger i disse dager.

Alle dørene står åpne i en av gangene på det tømte asylmottaket i Hå.

Det er tomt og stille ved Hå mottakssenter etter tolv års drift. Beboerne har flyttet til andre mottak. Rundt 60 har flyttet til Florø.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Etter tolv års drift er det slutt.

Rogalands siste asylmottak stenger dørene 14. august.

– Det er trist, og jeg kjenner på kroppen at det er vemodig, sier mottaksleder Svein Arne Risa Corneliussen ved Hå mottakssenter.

Mottaksleder Svein Arne Risa Corneliussen ved Hå mottakssenter vasker ut før nedstenging.

Mottaksleder Svein Arne Risa Corneliussen vasker ut. Han skal begynne i ny jobb i politiet i Stavanger.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

UDIs beslutning om at mottaket skal stenge, kom i april. Årsaken var overkapasitet, med få asylsøkere til Norge. Det førte til mye frustrasjon blant de rundt 130 beboerne.

Men ikke før har beboerne flyttet, før det på planlegges nytt asylmottak i Nærlandsparken.

– Dette er en god plass å drive asylmottak. Men det oppleves jo litt merkelig at UDI legger oss ned nå, og eventuelt åpner nytt om to-tre måneder, innrømmer Risa Corneliussen.

For mens de ansatte vasker ut, planlegger eieren av bygningene å starte opp igjen.

Miljøarbeider Khatuna Shubladze vasker en fryseboks ved Hå mottakssenter.

Miljøarbeider Khatuna Shubladze er med på utvaskingen. Mottaket hadde ni ansatte som kan få ny jobb hvis mottaket gjenåpner.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Vil søke om avtale med UDI

– Målet er å gjenåpne. Det er god plass, sier plassjef Trond Bertelsen i selskapet Nærlandsparken AS, som eier bygningene.

Han viser til en ny ordning som utlyses til høsten.

Mottaksleder Svein Arne Risa Corneliussen ved asylmottaket i Hå, og plassjef i Nærlandsparken AS, Trond Bertelsen.

Både mottaksleder Svein Arne Risa Corneliussen (t.v.), og plassjef Trond Bertelsen i Nærlandsparken AS, håper og tror at asylmottaket gjenåpner.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

UDI skal knytte til seg 5–8 potensielle aktører i hver region. De skal kunne åpne et eller flere asylmottak på kort varsel, ved behov.

Ordningen kommer i tillegg til de elleve basismottakene i Norge, med 1650 plasser.

Hensikten er å møte en asyl- og flyktningstrøm i stadig endring.

fungerende avdelingsdirektør i region og mottaksavdelingen, Knut Berntsen.

Knut Berntsen er fungerende direktør i region- og mottaksavdelingen i UDI.

Foto: Nora Lie / UDI

– Under flyktningkrisen i 2015 hadde vi ikke knyttet til oss leverandører på forhånd. Det ble veldig tidkrevende og vanskelig å få på plass ordinære mottaksplasser. Dermed endte vi opp med å bruke både campingplasser og hospits. Vi må ha et fleksibelt system, sier fungerende avdelingsdirektør i UDI, Knut Berntsen.

Nærlandsparken, som er eid av entreprenørkonsernet Risa, blir med i konkurransen.

– Vi kommer ikke til å sitte på sidelinja og se, og har lyst til å være med på en anbudsrunde. Enten gjør vi det på egen hånd, eller gjennom en mottaksaktør som Hero, Sana eller andre, sier Bertelsen.

Oversiktsbilde Nærlandparken

Den Risa-eide Nærlandsparken i Hå på Jæren er et område på 150 mål, med 30.000 kvadratmeter boligmasse som leies ut til ulike formål.

Foto: Nærlandparken

Nye mottak i år

Allerede før jul kan det komme nytt mottak et sted i landet, ifølge UDI.

– Vi har varslet at vi ser behov for ett til tre mottak ganske umiddelbart hvis ankomstene fortsetter som i dag, sier Berntsen.

– Men hvorfor ikke vente med å legge ned mottaket i Hå i påvente av dette?

– Det var ikke juridisk rom for å forlenge avtalen uten konkurranse. Men Hå har egnet bygningsmasse. Vi imøteser et tilbud om drift av mottak der.

Mottakslederen håper det kan bli jobb til de ansatte som nå må slutte. Selv har han fått ny jobb i politiet, og tenker nå mest på beboerne.

– Det er opprivende å måtte flytte og starte livet sitt på nytt, men jeg håper alle får det godt på de nye mottakene, sier Risa Corneliussen.