Gut påkjøyrd på Kampen

  • LETTARE SKADD:

    Guten som blei påkøyrd i Misjonsveien på Kampen i Stavanger skal vera lettare skadd. Han er teken hand om av helsepersonell. Politiet gjer avhøyr av vitne på staden for å finna ut kva som har skjedd.