Gult nivå på skolene i Stavanger

Fra mandag av går barne- og ungdomsskolene i Stavanger går over til gult smittevernnivå. Bakgrunnen for tiltaket er at et høyt antall elever i grunnskolen har blitt smittet de siste ukene. Tiltaket gjelder frem til 1.januar. Gult nivå innebærer blant annet at ingen syke skal møte på skolen, forsterket renhold, ikke håndhilsning eller klemming, og klassene regnes som kohorter.