Gravstøtter mer QR-koder kan bli en realitet i Haugesund

Gravstøtter med QR-koder

Gravstøtter mer QR-koder kan bli en realitet i Haugesund