Granskes for ulovlig bruk av tvang

Etter bekymringer fra flere hold skal Fylkesmannen i Rogaland nå undersøke om elever ved Grannes ressurssenter i Sola blir holdt fast og krenket.

Grannes skole i Sola

Grannes ressurssenter er et grunnskoletilbud for psykisk utviklingshemmede. Senteret er en del av Grannes skole som er avbildet her.

Foto: Google Maps

Tre kilder, tilknyttet senteret, forteller til Solabladet at elever på Grannes ressurssenter blir utsatt for tvang og holdt fast mot sin vilje nesten hver dag.

– Jeg ville aldri sendt mine egne barn til Grannes ressurssenter, sier en voksen som kjenner skolehverdagen på ressurssenteret, til Solabladet.

Ressurssenteret er en del av Grannes skole og et skoletilbud for elever med spesielle behov og ulike former for utviklingshemminger. Det er for tiden 15 elever på senteret og 30 ansatte.

Bilder av flere episoder

Solabladet har sett to bilder fra ressurssenteret som viser fastholding.

På det ene bildet holder to ansatte en elev som sitter på gulvet. Eleven er rødflammet i fjeset og viser tydelig med ansiktsuttrykket at den finner situasjonen ubehagelig.

– Eleven ble holdt fast fordi den ikke ville reise seg opp fra gulvet. Selv om den skrek «au» og strittet imot, slapp de ikke taket. Det pågikk i et kvarter, sier kilden, som selv var til stede i rommet.

Rektor: – En misforståelse

Påstandene om ulovlig tvangsbruk ved ressurssenteret, avvises på det sterkeste av rektor på Grannes skole.

– Vi holder ikke elever fast uten at det er for å forhindre at de gjør skade på seg selv eller andre, sier rektor Helge Røysland til avisa.

Han frykter ikke et tilsyn ved ressurssenteret.

– Vi ønsker tilsynet velkommen til å se på all den jobben vi gjør, for at vi skal gjøre en så god jobb som mulig med de utfordringene som elevene våre har. Og skulle Fylkesmannen gjennom tilsynet peke på forhold som må endres, vil vi selvsagt ta det til etterretning, sier han.