GRANSKER OLJEUTSLIPP I NORDSJØEN:

Petroleumstilsynet skal granske et oljeutslipp i Nordsjøen i forrige uke.Natt til torsdag strømmet olje ut i sjøen gjennom en ventil som ble stående åpen på Eldfisk-installasjonen.Helikopter ble sendt for å overvåke utslippet. Det ble satt i gang oljevernaksjon og mekanisk oppsamling. Det er ConocoPhillips som er operatør på Eldfisk. Selskapet skal gjennomføre egen gransking av hendelsen.