Grågås ødelegger beiter – sauebønder fortviler

Horder av grågås skader beitet, men sauebøndene i den lille øykommunen Kvitsøy har likevel fått nok et nei til å plukke egg i verneområdene.

Grågåsreir på Kvitsøy

Halvparten av grågåsbestanden hekker i verneområdene, men Kvitsøy Sau og Geit får ikke lov til å plukke egg her for å redusere den sterkt voksende bestanden.

Foto: John Jastrey

Kvitsøy kommune og sauebøndene har fått lov til å plukke grågåsegg etter 15. april for å redusere grågåsbestanden i den lille øykommunen.

Fylkesmannen sier likevel tvert nei til at de kan gjøre det i verneområdene for sjøfugl. Men her hekker rundt halvparten av fuglene. Dermed mener Kvitsøy Sau og Geit at problemet ikke blir løst.

– Vi er misfornøyd, og uenig i avslaget fra Fylkesmannen. Vi mener forvaltningen sitter på gjerdet og håper at problemene med grågåsa går over av seg selv, sier leder i Kvitsøy Sau og Geit, Henrik Haaland.

Grågåsreir med egg på Kvitsøy

Sauebøndene som plukker grågåsegg på Kvitsøy ønsker ikke å bli fotografert i frykt for reaksjoner. Dette bilde er tatt søndag.

Foto: Steinar Berg

Søndag var det eggplukking fra grågåsreir på Kvitsøy, men ikke i verneområdene. Alt tyder på at bestanden fortsetter å øke.

Bøndene som var med å plukke egg i helgen, ønsker ikke å bli tatt bilde av, i frykt for reaksjoner. Flere dyrevernsorganisasjoner har protestert mot praksisen med å ta egg fra reir.

Ødelagte beiter

Sauebøndene fortviler, for grågåsa ødelegger beitene. De skiter og tråkker ned gress, og det blir mangel på mat til sauene.

– Størrelsen på grågåsbestanden er et stort problem for oss. På enkelte holmer kan vi nå bare ha en tredel så mye sau som vi hadde tidligere. Nå er det så mye grågås at vi kanskje må slutte å ha sauer på beite her, sier Haaland.

Hekker i verneområdene

Kvitsøy kommune har siden 2015 fått lov til å plukke egg fra grågåsreir, bortsett fra i verneområdene. En reir- og eggtelling i 2016 viste at det var 34 reir med 135 egg i verneområdene. Utenfor ble det funnet 22 reir med nesten 100 egg.

I 1980 var det ikke registrert hekkende grågås på Kvitsøy. I juni 2016 ble en grågåsflokk på rundt 650 fugler observert i det ene verneområdet.

– Det eneste tiltaket utenom jakt som kunne hatt en vesentlig betydning for bestanden, blir nok en gang bare delvis åpnet, sier en fortvilet leder i Kvitsøy Sau og Geit.

Vil forstyrre andre sjøfugler

Fylkesmannen i Rogaland har forståelse for at den sterke veksten av grågås på Kvitsøy er et problem for bøndene, men vil ikke slippe dem inn i verneområdene for å plukke egg.

Fylkesmannen er spesielt bekymret for at andre sjøfugler som hekker i disse verneområdene, blir forstyrret.

Grågås i flukt

Hundrevis av grågås kommer til Kvitsøy hver vår, og skaper problemer for sauebøndene som får ødelagte beiter.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

«Flere arter av sjøfugl i Rogaland er i dag truet av matmangel og har dårlig hekkesuksess. Sjøfuglene er derfor svært sårbare for forstyrrelser i hekketiden», heter det i brevet fra Fylkesmannen.

Fylkesmannen mener det heller ikke er et misforhold mellom grågås og andre arter i verneområdene, slik Kvitsøy Sau og Geit mener at det er.

Vil anke på nytt

Kvitsøy Sau og Geit har anket avslag to ganger tidligere, uten å få medhold i Miljødirektoratet. Men de vil anke også denne gangen.

– Hvis vi fortsetter å anke, kan vi kanskje oppnå en holdningsendring, og at de vil revidere verneforskriftene, sier Haaland.

Han mener verneforskriften fra 1982 er utdatert, og basert på en annen økologisk situasjon enn dagens.

– Hadde det vært like mye grågås da verneforskriften ble vedtatt, hadde eggplukking blitt tillatt, mener lederen i Kvitsøy Sau og Geit.