Godtar billigere utbygging

Statens vegvesen har godkjent rundt to milliarder kroner av Rogfast-organisasjonens kuttforslag på til sammen tre milliarder, skriver Aftenbladet. Det nye kostnadsoverslaget fra krever nå bare en mindre tilleggsbevilgning fra Stortinget.