Hopp til innhold

Gleder seg til flere sykkel- og gangveier

Sykkelsjef Lorna Dyrkolbotn i Haugesund er storfornøyd med at flere store sykkel- og gangveiprosjekter settes i gang i byen i år og årene framover.

Lorna Dyrkolbotn2

Her blir det snart sykkelsti. Lorna Dyrkolbotn i Sykkelbyen Haugesund-Karmøy planlegger byggestart i Floravegen i 2017.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

En spørreundersøkelse i regi av Syklistenes landsforbund avdekker at Haugesund er en av landets verste byer å være syklist i – kun slått av Ålesund og Moss.

Men i disse dager har prosjektleder Lorna Dyrkolbotn i Sykkelbyen Haugesund–Karmøy grunn til å smile. Hun har tatt oss med til Floravegen der det skal bygges ny sykkel- og gangvei til 6,8 millioner kroner.

– Det er viktig å kombinere holdningsskapende arbeid med fysiske tiltak. Og så er det veldig godt å komme i gang med ny sykkel- og gangveier, sier hun.

Sykkelbyen Haugesund er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og kommunene Haugesund og Karmøy, og ble etablert for fire år siden. Først i år ser man de fysiske tiltakene.

– I tillegg til Floravegen, kommer det er prøveprosjekt i Skjoldavegen. Det skal også bygges ny sykkel- og gangvei i Haukeliveien og ved Skeisvatnet, sier Dyrkolbotn.

Haugalandspakken prioriterer sykkel

I tillegg til det Sykkelbyen planlegger, ligger tre store sykkel- og gangveiprosjekt inne i Haugalandspakken de kommende årene:

  • Flotmyr til Stemmen i Djupadalen.
  • Vormedalsvegen på Fastlands-Karmøy.
  • I Salhusveien skal veibanen snevres inn for å gjøre plass til syklistene.

– I pilotprosjektet i Salhusveien har vi fått lov til å ta i bruk veibanen på en spesiell måte for alle trafikantene. Vi lager smalere bilveg for å få farten ned, og vegen skal bygges om på syklistenes og de gåendes premisser. Målet er å få vekk gjennomgangstrafikken og gjøre det sikrere for syklistene, sier seksjonsleder Ivar Thorkildsen ved Statens

Ivar Thorkildsen

Seksjonsleder Ivar Thorkildsen i Statens vegvesen sier syklistene blir prioritert i alle vegprosjekt i regionen.

Foto: Gisle Jørgensen

vegvesens kontor i Haugesund.

Også i de store veiprosjektene blir syklistene prioritert.

– Både i Karmsundgata og på fylkesvei 47 inn i Sveio, planlegger vi gode løsninger for syklistene. I krysset Storasundgata/Karmsundgata blir det egen bro for syklistene, sier Thorkildsen.

Flere skal sykle

I tillegg til dette er Sykkelbyen Haugesund–Karmøy og de andre partene i dialog om å forlenge prosjektet. For behovet for nye sykkel- og gangveier er stort.

– Vi har laget et kart over hovednettet for sykkel i Haugesund og Fastlands-Karmøy, Vi tar utgangspunkt i det når vi planlegger nye sykkel- og gangveier, sier Dykolbotn.

– Målet er å få ned bilbruken. Særlig de korte bilturene må vekk, de må over på sykkel og gange. Det må vi klare i Haugesund, sier Thorkildsen.