Glede over penger til tog

Samferdselssjefen i Rogaland er glad for pengene til dobbeltspor og godsterminal. Men på vegsiden er det store behov som ikke er dekket.

Godsterminalen på Ganddal blir fullfinansiert, og regjeringen bevilger også penger til oppstart av dobbeltsporet på Nord-Jæren i forslaget til statsbudsjett for 2007. 

- Det er veldig bra. Vi får en ordentlig oppstartsbevilgning til dobbeltsporet som gjør at vi bør kunne ha mål om at det er ferdig ved utgangen av 2009, sier Gunnar Eiterjord. Han er samferdselssjef i Rogaland.

28 millioner for lite

- Vegsektoren er ikke så bra. Vegsektoren har fått 162 millioner for riksveier. Det er 28 millioner under rammen i handlingsprogrammet i transportplanen, så det er ikke så mye å klappe i hendene for. 
Vi fortsetter den trenden som har vært de senere årene med etterslep. Vi kommer ikke i gang med viktige prosjekter på vegsiden som det var forutsatt skulle være statlige midler til. Det er ingen god situasjon.

Trenger penger til veg

- Det er bra at vi har fått en skikkelig uttelling på jernbanesiden. Det har vi jobbet for i mange år. Det skal vi være veldig godt fornøyd med. Men samtidig vil jeg påpeke at i forhold til vegsektoren er det store utfordringer, stor behov som vi trenger at staten er med på, sier Gunnar Eiterjord.