NRK Meny

Gjeldsproblemene øker

Stadig flere får problemer med å håndtere gjelden sin. I Stavanger har antall tvangsinnkrevinger økt med 22 prosent fra 2015 til 2016, skriver E24. Til sammenligning har namsmannen krevd inn gjeld i Oslo fire prosent mer og landet som helhet syv prosent mer. Den samlede forbruksgjelden i Norge er nå på rundt 90 milliarder kroner.