Hopp til innhold

Tror på milliardinvesteringer for vindkraft

Endringer i skattereglene for vindkraftverk kan gi flere vindmøller og store investeringer, tror Høyre-politiker Tina Bru.

Høgjæren vindmøllepark

Vindmølleparken på Høg-Jæren er allerede på plass. Nå kan de planlagte kraftverkene på Bjerkreim snart komme i boks.

Foto: Tor Helge Haugland / NRK

Jeg tror disse endringene kommer til å ha stor betydning for hele vindkraftnæringen. Nå har det jo vært slik at alle de store investeringene har skjedd i Sverige, men det tror jeg det skal bli en endring på nå, sier Tina Bru i Høyre.

Tina Bru

Tina Bru (H) tror regelendringene blir svært viktige for norsk vindkraftnæring.

Hun snakker om avskrivningsreglene som i dag ble presentert av regjeringen. Det skal i praksis bety skattelette på 600 millioner kroner over fem år. Til nå har det vært mulig å avskrive verdien på vindkraftverk på fem år i Sverige, men i Norge har det ikke vært mulig.

Det har i praksis betydd at norske prosjekter har trengt større inntekter hvert år, for å få samme avkastning som de svenske.

Like regler med Sverige

I Rogaland er det planlagt tolv vindkraftprosjekter. Bare i Bjerkreim er det godkjent prosjekter til over 5 milliarder kroner. Disse vil kunne produsere strøm til 65.000 husstander.

I dag var Tina Bru ute i Bjerkreim for å se hvor de planlagte vindmølleparkene skal ligge.

– Bjerkreim er et stort og viktig område for vindkraftnæringen i Rogaland, derfor håper jeg at de kommende endringene kan gjøre at disse prosjektene kan settes i gang, sier Bru.

Kjartan Alexander Lunde

– Dette er fantastiske nyheter for Rogaland, sier Kjartan Lunde (V), som er svært positiv til endringen av avskrivningsreglene.

Foto: Ole Andreas Bø

De nye reglene betyr i praksis at Norge og Sverige får like regler, noe som gjør det like lønnsomt i begge land. Frem til nå har det i flere tilfeller vært gunstigere å bygge ut i Sverige, selv om det blåser mer i Norge.

I Sverige er det bygget ut langt mer vindkraft enn i Norge. Her har selskapene kunnet avskrive verdien av et vindkraftanlegg i løpet av de første fem årene. I Norge har avskrivningsperioden vært lengre, men også her foreslås det nå en avskrivningsperiode på fem år.

– Fantastiske nyheter

I 2012 ble det innført en ordning med felles sertifisering av vindkraftanlegg i Norge og Sverige.

Vindkraftbransjens interesseorganisasjon Norwea mener de foreslåtte skatteendringene vil kunne utløse investeringer på opp mot 25 milliarder kroner.

– Dette er fantastisk gode nyheter for Rogaland. Endringene gjør at reglene i Sverige og Norge blir like, og det blir derfor mer gunstig å bygge vindkraftverk i Norge, sier venstrepolitiker Kjartan Lunde.

Det anslås at det i perioden fra 2013 til 2020 vil bli satt opp over 800 vindmøller, mot 238 i perioden 2005 til 2013.