NRK Meny
Normal

Gigantfusjonistene

Disse to vil fra neste høst få ansvaret for verdens største operatørselskap i offshoresektoren. Som henholdsvis konsernsjef og styreleder vil Helge Lund og Eivind Reiten også lede et av verdens femti største selskap.

Helge Lund og Eivind Reiten
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Oljegiganten – med hovedkontor i Stavanger – vil ha 31 000 ansatte og forvalte enorme verdier.

Etter fusjonen vil staten ha en eierandel i selskapet på 62,5 prosent. Men både energipolitisk talsmann fra Arbeiderpartiet, Tore Nordtun, og SVs Hallgeir Langeland, vil kjempe for at staten kjøper seg ytterligere opp i selskapet slik at staten kontrollerer 2/3 av aksjene.

Nyheten om fusjonsplanene er stort sett blitt positivt mottatt både av ansatte, oljeanalytikere og politikere i dag.

Hydros nåværende aksjonærer vil eie 32,7 prosent og Statoils aksjonærer vil eie 67,3 prosent av det nye selskapet. Hydros aksjonærer vil få 0,8622 aksjer i det nye selskapet for hver Hydro-aksje og fortsette som eiere av Hydro.

Steg

I dag steg Hydro-aksjene på børsen jevnt og trutt og lå ved 15-tiden nær 24 % høyere enn da børsen åpnet i morges.

Statsminister Jens Stoltenberg mener fusjonen innleder en ny epoke for norsk oljeindustri.

- Vi skaper et verdensledende energiselskap og gir Norge et sterkere olje- og gassmiljø. Sammenslåingen gir et sterkere og mer konkurransedyktig selskap både nasjonalt og internasjonalt, sier Stoltenberg

Neste høst

Styrene i Hydro og Statoil er enige om å anbefale fusjon mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil ASA overfor sine aksjonærer. Det nye selskapet antas å få en samlet produksjon på 1,9 millioner fat per dag i 2007.

Fusjonen ventes gjennomført i tredje kvartal 2007, men fusjonsforslaget må godkjennes av generalforsamlingene i de to selskapene.

Stavanger

Foretningsadressen til det nye selskapet er lagt til Stavanger, men foretningsdriften vil deles mellom Oslo, Bergen og Stavanger.

En rekke stortingspolitikere fra Rogaland sier i dag at de vil kjempe for at Stavanger også reelt blir hovedkontoret for det nye selskapet.

Stortingspolitiker Bjørg Tørresdal fra Krf mener en fusjon mellom Hydro og Statoil må innebære en styrking av Stavanger.

Utydelig

Hun synes ikke selskapene er tydelige nok når de i en pressemelding skriver at foretningsdriften skal deles mellom Oslo, Bergen og Stavanger.

- Fusjonsplanene er positiv og spennende, men det er viktig å få presisert av ledelsen i selskapene at dette vil bety en styrking av Stavanger som hovedkontor for selskapenes aktivitet. Stavanger har ingen representasjon verken i ledelsen eller i styret for selskapet. Nettopp derfor er det ekstra viktig å sikre at hovedkontoret blir liggende her og også at det er her ledelsen sitter, sier Tørresdal.

Kjempe

Også stortingsrepresentant for Høyre, Bent Høie, er redd for at en større del av virskomheten til det nye selskapet Hydro/Statoil flyttes fra Stavanger til Oslo.

- Det er grunn til å frykte det. En stadig større del av aktiviteten er knyttet til internasjonal virksomhet. Det kan virke som om denne satsningen skal legges til Oslo og det er noe vi vil kjempe mot, sier Høie.

Høie er glad for at man har slått fast at foretningsadressen fortsatt skal ligge i Stavanger, men er likevel bekymret.

- Jeg er opptatt av at også den internasjonale satsningen må styres fra Stavanger. Dette er noe vi må jobbe sterkt for, sier Høie.

Endres

Også stortingskollega Hallgeir Langeland (SV) sier det er svært viktig for regionen at hovedkontoret for det nye selskapet legges til Stavanger.

- Jeg har sittet på Stortinget i åtte år og registrert en dreining av Statoils aktivitet til Oslo. Det er viktig at denne utvklingen endres slik at Stavanger blir et hovedkontor for det nye selskapet, sier Langeland.

I