Giftig stein skaper problemer

Vegvesenet har møtt et uventet hinder for Rogfast-utbyggingen. Steinarten Kvitsøy er bygd opp av, er for giftig til at den kan brukes til utfylling i sjøen.

Kvitsøy etter ekstra utfylling med Rogfast-masse

Kvitsøy har planer om å bli mye større med Rogfast-masse, men da må ikke kobber lekke ut av fyllmassen.

Foto: Kvitsøy kommune

Grunnundersøkelsene i forbindelse med Rogfast-tunnelen ved Kvitsøy, har avslørt at steinarten Kvitsøy er bygd opp av, inneholder så mye kopper, at den er for giftig til å kunne brukes til utfylling i sjøen.

Tor Geir Espedal

Prosjektleder i Rogfast, Tor Geir Espedal

Foto: Statens vegvesen

–Vi skal fylle ut veldig mye masse på Kvitsøy, og så har vi tatt noen tester og sett hvilke stoffer som lekker ut av denne steinmassen. Da viser det seg at verdiene av kobber ligger langt over det som er grenseverdien for utslepp til sjø, sier prosjektleder Tor Geir Espedal i Rogfast.

Når Rogfast skal bygges som undersjøisk tunnel mellom Randaberg i Sør-Rogaland og Bokn i Nord-Rogaland, ligger Kvitsøy midt imellom. Etter planen skal millioner av tonn med stein, sprenges under havbunnen, og hentes opp til øya. Der skal den dumpes i sjøen og bidra til å utvide landarealet tilsvarende flere fotballbaner.

Mirjam Ydstebø

Ordfører i Kvitsøy, Mirjam Ydstebø

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Ikke hørt om før

Ordfører Mirjam Ydstebø på Kvitsøy liker ikke det hun hører nå.

–Det var jo nytt for meg og. Det har jo vært veldig stor vilje politisk på Kvitsøy til å fylle ut med de massene som kommer opp fra Rogfast, men det høres jo ut som de har en god plan. Erfaringen er at de får mye til, sier Ydstebø.

For vegvesenet er det lite aktuelt å flytte massene med for mye kobber til et annet sted enn Kvitsøy.

Grønnskifer

Steinarten grønnskifer inneholder så mye kobber, at den bryter alle utslippsgrenser til sjøen.

Foto: Wikimedia

–Det vi jobber me nå, er å finne fram til metoder for å begrense utfylling av finstoffer i de store utfyllingene vi planlegger på Kvitsøy. Hele Kvitsøy består av grønnstein, så det er den samme bergarten, et naturlig element i Kvitsøy, sier Espedal, men dette betyr at vi får store konsentrasjoner på et begrenset område, så da må vi ta forholdsregler, fortsetter han.

Håper på løsning

Ledelsen i Rogfast-utbyggingen tar nå kontakt med Fylkesmannen, for å se om de kan finne en løsning på utslippsproblematikken.

Mens ordføreren i Kvitsøy, som har sett fram til både å bli landfast gjennom tunnelen og å få økt landarealet kraftig, satser på at det skal finnes en løsning.

–Veivesenet gjør en grundig jobb og finner ut av det meste underveis så nå får vi følge med videre og se hva som skjer, sier Ydstebø.